قاتل جورج فلوید به ۷۵ سال حبس محکوم شد
چهارشنبه، ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ قاتل جورج فلوید به ۷۵ سال حبس محکوم شد
۰