«رونق تولید»: شعار سال ۱۳۹۸ شد
پنجشنبه، ۰۱ فروردین ۱۳۹۸ «رونق تولید»: شعار سال ۱۳۹۸ شد
۲
حیوان سال ۹۸ خوک است
چهارشنبه، ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ حیوان سال ۹۸ خوک است
۰