شعار سال ۹۸
پنج شنبه، ۰۱ فروردین ۱۳۹۸ «رونق تولید»: شعار سال ۱۳۹۸ شد
۲
حیوان سال 98 خوک است
چهارشنبه، ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ حیوان سال ۹۸ خوک است
۰