۲۴ ماه، ۱۸ سفر خارجی و ۱۶۰ هزار دلار

وزیری که فقط 3 میلیون حقوق می گرفت!

۲۴ ماه، ۱۸ سفر خارجی و ۱۶۰ هزار دلار

ماجرای حقوق ۳ میلیونی محمد عباسی، وزیر سابق وزارت ورزش و جوانان در دولت محمود احمدی نژاد بیشتر یک طنز سیاه و حیرت انگیز است که وزیر سابق مدعی شده. این در حالیست که در دوران حضور عباسی در وزارت ورزش و جوانان اتفاقات عجیبی رخ داده. وزیر ورزش دولت احمدی نژاد از مرداد ماه سال ۹۰ تا مرداد ماه سال ۹۲ و به مدت ۲۴ ماه وزیر ورزش و جوانان بوده است. محمد عباسی حتی رکورد وزیر امورخارجه وقت (علی اکبر صالحی) در سفر خارجی را شکسته بود و با ۱۸ سفر در صدر وزرای پروازی قرار گرفته بود، این سفرها در حالی صورت گرفت که هیچ دلیل منطقی و توجیه کارکردی برای اکثر این سفرها وجود نداشته است.

وزیر ورزش و جوانان دولت احمدی نژاد یکبار قصد سفر به آمریکا می کند، وی با سفر به سوییس تلاش می کند ویزای ینگه دنیا را بگیرد ولی پس از چند روز آمریکایی ها به وزیر ورزش و جوانان وقت ویزا نمی دهند و او پس از چند روز اقامت در سوئیس به تهران بازمی گردد.
او به انگلیس، روسیه (۳بار)، کشورهای آفریقایی اعم از ساحل عاج، بورکینافاسو و… (۵ بار)، آلمان، ترکیه، ماکائو، تایلند، بلغارستان، امارات، هند و عراق مسافرت کرده است.

محمد عباسی در این ۱۸ سفر ثبت شده در وزارت ورزش، مبلغ ۱۵۸ هزار و ۵۶۶ دلار و ۴۱ هزار یورو در دوران اوجگیری قیمت ارز از وزارت ورزش و جوانان دریافت کرده است. از این مبلغ ۱۲۳ هزار و ۲۹۱ دلار و ۲۱هزار و ۵۲۰ یورو هزینه کرده و بر اساس اسناد موجود مابقی پول را که چیزی در حدود دو میلیارد و سیصد میلیون با احتساب قیمت دلار و یورو در آنها سال ها می شود، بازنگردانده است.

آنچه ثابت می کند که محمد عباسی تا چه اندازه ساده زیست بوده و چرا به حقوق ۳ میلیونی وزارت اکتفا می کرده است!

بدون نظر

ورود