“مامان من حالم خوبه”

شگفت انگیزترین تصاویر اعلام حال خوب به مادر

“مامان من حالم خوبه”

مادران جهانگردان از جمله نگران ترین مادران روی زمین محسوب می شوند چرا که آنها ناگزیر هستند که شاهد تمامی ماجراجویی های گاه پرمخاطره فرزندانشان باشند. جاناثان کوبن ۲۷ ساله که این نگرانی طبیعی مادر خود را دریافته است با فرستادن عکس زیر مادرش را از نگرانی در می آورد. او با نوشتن متنی کوتاه بر روی کف دو دستش به مادر اعلام می کند که حالش خوب است.

200-w900-h600

تصاویر زیر ماجراجویی های سایر گردشگرانی را به تصویر می کشد که مادرانشان را به هیجان انگیزترین شکل ممکن از حال خوب خود باخبر کرده اند

201-w900-h600از اعماق آب

202-w900-h600

با خداحافظی از پاناما

203-w900-h600

در دستان پلیس امنیت

204-w900-h600

در عملیات نجات داوطلبانه حیوانات در کاستاریکا Costa Rica

205-w900-h600

در سفر به مکزیکو

206-w900-h600

باز هم در اعماق آب

207-w900-h600

در کلمبیا

209-w900-h600

و باز هم در کلمبیا

بدون نظر

ورود