گل هایی که تازه و خشکیده اثر هنری می شوند

ربکا لوئیس لا و تصاویری از گل های هنرمندانه او

گل هایی که تازه و خشکیده اثر هنری می شوند

ربکا لوئیس لا  Rebecca Louise Law هنرمندی که برای چیدمان های خود با گل شهرت دارد. با بهره بردن از ۱۵۰.۰۰۰ شاخه گل به خلقی شگفت انگیز دست زده است.

1-w900-h600

“زیبایی پژمردگی” Beauty of Decay در گالری چاندران Chandran Gallery شهر سانفرانسیسکو، نخستین نمایشگاه فردی او در ایالات متحده آمریکا است. در این گالری ۸۰۰۰ گل محلی به کارگرفته شده است.

2-w900-h600

ربکا خود در خانواده ای باغبان بزرگ شده است و انجام کار آبستره با این گل ها برایش کار چندان دشواری نیست. او در سال ۲۰۱۳ به خاطر محدودیت های موجود در این مدیوم خسته و درمانده شده بود و به دنبال راهی برای تصویر سه بعدی از طبیعت در کارهایش می گشت.

3-w900-h600

دور ریزی گل به هیچ عنوان از روش های به کار گرفته توسط این هنرمند نیست. او از گل های به کار گرفته شده در نمایشگاه های قبلی خود نیز در قالب کارهایی داخل شیشه و یا کارهای جدید دیگری استفاده مجدد می کند.

4-w900-h600

5-w900-h600

او در نمایشگاه سال ۲۰۱۶ خود در لندن با نام “باغ شهر”  The City Garden از گل هایی استفاده کرده که در مکان های عمومی  رشد یافته اند. او با هنر خود این گل ها را به فضای خالی داخلی منتقل می کند.

6-w900-h600

ربکا در میدان تایمز اسکوئر لندن  Times Square، با به کارگرفتن ۱۶.۰۰۰ گل که در مقابل چشمان بازدیدکنندگان خشک می شد، هنرنمایی کرد. او طی سال هایی که متمرکز کار بر روی گل ها بود، تکنیک هایی را  برای محافظت از گل ها برای جلوگیری کردن از سریع خشک شدن آنها  به آزمون و خطا گذاشت و در این کار از کارشناسان خبره موزه ویکتوریا و آلبرت Victoria and Albert  لندن نیز کمک می گرفت.

7-w900-h600

این هنرمند از مدیوم هنری خود با عنوان مدیومی”بی دوام و چالشی”  Ephemeral and a Challenge یاد می کند. اما در کل این کار خود را فراهم آوردن فضایی برای تحسین زیبایی طبیعت بر روی زمین می داند.

flowers-5-w900-h600

BikiniBerlin_07-w900-h600

SlideshowGardenMuseum-1080x580-w900-h600

8-w900-h600

منبع: CNN
بدون نظر

ورود