تاخت و تاز قائمی با ونتورا

اسب سواری قبل از المپیک

تاخت و تاز قائمی با ونتورا

فرهاد قائمی بازیکن شاخص تیم ملی والیبال ایران یک سوارکار حرفه ای است. قائمی که خاستگاهی گنبدی دارد همانند همه مردمان آن دیار به اسب علاقه عجیبی دارد و با این ورزش عجین شده به گونه ای که حتی حضور در سطح اول ورزش حرفه ای و تیم ملی والیبال با همه مشغله هایش سبب نشده تا قائمی بی خیال سوارکاری و اسب شود. قائمی در قبل سفر به المپیک ریو۲۰۱۶  یک روز کاملا اسبی را پشت سر گذاشت.

این بازیکن ترکمن تیم ملی والیبال اسبی به نام «ریو ونتورا» دارد که در مسابقات اسبدوانی گنبد مقام های  بسیار خوبی را نیز کسب کرده است. فرهاد که می داند حدود یک ماه از اسبش به دور خواهد بود قبل از حضور در المپیک ریو ۲۰۱۶، به جایی که اسبش در آنجا نگه‌داری می شود رفت. ریوونتورا، هدیه یکی از مالکان بزرگ اسبدوانی ایران به فرهاد قائمی پس از درخشش تیم ملی در لیگ جهانی والیبال بود.

علاقه فرهاد به این اسب به قدری است که در مسابقات مختلفی که از ایران خارج می شود، پی گیری تمرینات و مسابقات اوست؛ مخصوصا زمانی که تیم ملی والیبال در مسابقات انتخابی المپیک ژاپن بود، او از طریق پخش مستقیم اینترنتی مسابقات اسبدوانی، پیگیر مسابقه اسبش «ریو ونتورا» در کورس بهاره گنبد بود.  فرهاد قائمی این بار هم قبل از حضور در مسابقات المپیک ریو ۲۰۱۶، به اسب سواری رفت و اسبش را که برای مسابقات اسبدوانی تهران آماده می شود  را از نزدیک دید و حتی سوار ریو ونتورا هم شد تا اینگونه با باتری های شارژ شده مهیای حضور در المپیک شود

یک نظر

ورود