۷۵۰۰ متر سقوط آزاد بدون چتر + فیلم

لوک با این پرش رکورد جهان را شکست

۷۵۰۰ متر سقوط آزاد بدون چتر + فیلم

در آمریکا یک مرد ماجراجوی ۴۲ ساله از ارتفاع ۷۶۲۰ متری بدون چتر سقوط آزاد کرده است. سقوطی که فقط دو دقیقه طول کشید. لوک آیکنز که تجربه ۱۸ هزار بار پرش را دارد این پرش را در دره سیمی در جنوب کالیفرنیا انجام داد. او در نهایت در یک تور بزرگ فرود آمد. لوک آیکنز مدت ۲۶ سال است که این کار را به طور حرفه ای انجام می دهد. لوک با این پرش رکورد جهانی سقوط آزاد بدون چتر از بیشترین ارتفاع را از آن خود کرد.

لوک ایکینز که به خاطر پرش از ارتفاع بسیار بالا به کپسول اکسیژن مجهز بود، برای رسیدن به زمین حدود دو دقیقه در راه بود.

او در پایان پرش خود روی توری فرود آمد که در ارتفاع ۶۰ متری زمین نصب شده بود. ایکینز در میانه راه بدن خود را چرخاند تا به پشت روی تور فرود بیاید.

لوک ایکینز با پسرش بعد از پرش

این ماجراجوی آمریکایی در طی ۲۶ سال گذشته حدود ۱۸ هزار پرش از آسمان انجام داده است.

لوک ایکینز در پرشی تمرینی

دیجیاتو
بدون نظر

ورود