آمادگی المپیک‌پارک ریو

بازی‌ها پانزدهم مرداد ماه افتتاح می‌شود

آمادگی المپیک‌پارک ریو

کلیه مکان ها و تاسیسات در نظر گرفته شده برای برگزاری مسابقات در بازیهای المپیک ریو آماده بهره برداری هستند. کارگران، مهندسان و مسئولان نظافت پارک المپیک ریو، روز دوشنبه آخرین وظایف محوله خود را پیش از شروع بازیها انجام دادند.

قرار است ظرف سه هفته آینده نزدیک به پانصد هزار بازدید کننده وارد ریو شوند. المپیک امسال در حالی برگزار می شود که جدا از شیوع ویروس زیکا، نگرانی هایی زیادی نیز در خصوص میزان جرائم و نیز تاخیر در روند آماده سازی زیرساخت ها بر این دوره از بازیها سایه افکنده بود.

فرو ریختن رمپ اصلی دسترسی به محل مسابقات قایقرانی در مجموعه ورزشی المپیک ریو یکی دیگر از بدبیاری های برگزار کنندگان در آخرین دقایق بود.

خط مترویی که قرار است بازدیدکنندگان را از مرکز شهر به بارا تیجوکا، محل اسکان ورزشکاران و برگزاری بازیها در منتهی الیه غرب ریو جابجا کند روز شنبه گذشته افتتاح شد.

گسترش خط مترو به این منطقه که ۳ میلیارد و یکصد میلیون دلار هزینه به همراه داشته است نقشی اساسی در حمل و جابجایی هزاران هوادار و نیز ورزشکار دارد که روزانه میان محل های مختلف اختصاص یافته به رقابت های گوناگون ورزشی تردد می کنند.

نخستین دوره بازیهای المپیک در قاره آمریکای جنوبی پنجم اوت ۲۰۱۶(مصادف با پانزدهم مرداد ماه ۱۳۹۵) افتتاح می شود.

بدون نظر

ورود