بدون نظر

 براساس  نتایج جدیدترین تحقیقات ، مصرف پروتئین های بدون چربی از قبیل آجیل، مرغ و ماهی احتمال مرگ زودهنگام را نسبت به رژیم غذایی پر از گوشت قرمز، تخم مرغ و لبنیات را کاهش می دهد. این نتایج در مجله انجمن سلامت آمریکا (American Medical Association (JAMA منتشر شده و حاصل پژوهش های متخصصان علم تغذیه طی چند دهه اخیر است که البته نتایج شگفت انگیزی نیز در آن مشاهده می شود.

مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود