مهدکودک درختی در ژاپن

از درختی که دوباره حیات یافته، می توان شادی کودکانه آفرید

مهدکودک درختی در ژاپن

مهدکودک فوجی Fuji، واقع در تاچیکایای Tachikawa ژاپن، مانند حلقه ای به دور درختی با نام زلکوا Zelkova ساخته شده است.این مهدکودک با استفاده از شیشه، استیل و چوب ساخته شده است و کودکان در داخل و حیاط اطراف آن بازی می کنند.

1

2-w900-h600

3-w900-h600

4-w900-h600

5-w900-h600

6-w900-h600

7-w900-h600

8-w900-h600

منبع: boredpanda
بدون نظر

ورود