مهدکودک درختی در ژاپن

از درختی که دوباره حیات یافته، می توان شادی کودکانه آفرید

بدون نظر

مهدکودک فوجی Fuji، واقع در تاچیکایای Tachikawa ژاپن، مانند حلقه ای به دور درختی با نام زلکوا Zelkova ساخته شده است.این مهدکودک با استفاده از شیشه، استیل و چوب ساخته شده است و کودکان در داخل و حیاط اطراف آن بازی می کنند.

1

2-w900-h600

3-w900-h600

4-w900-h600

5-w900-h600

6-w900-h600

7-w900-h600

8-w900-h600

مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود