“ترین”های المپیک

“ترین”های المپیک

طلای پرش با نیزه، دوی ۱۰۰ متر و دسته فوق سنگین وزنه برداری سه مدال مهم هر المپیک هستند که به دارندگان آن لقب و صفت بالاترین، سریع ترین و قوی ترین مرد را معنی می کند.

تیاگو داسیلوا برزیلی نیز در پرش با نیزه المپیک با شکستن رکورد این بازی ها بالاتر از رینو لاوینی فرانسوی پرید و به مدال طلا رسید. او رکورد ۶ متر و ۳ سانتی متر را به جا گذاشت تا لقب بالاترین مرد را به دست آورد.

پرش با نیزه تیاگو دا سیلوا
اوسین بولت قهرمان افسانه ای دوهای سرعت جهان در فینال دوی ۱۰۰ متر موفق شد با زمان ۹.۸۱ از خط پایان عبور کرد و با پشت سرگذاشتن حریفان سومین مدال طلای دوی ۱۰۰ متر خود را در المپیک ها به دست آورد.

اوسین بولت

در دسته فوق سنگین وزنه برداری نیز که بهداد سلیمی حضور داشت لاشا تالاخادزه از گرجستان موفق شد به مدال طلا برسد. او با شکستن رکورد مجموع المپیک و جهان به مقام قهرمانی رسید و عنوان قوی ترین مرد المپیک را از ایران گرفت و به خود اختصاص داد.

تالاخادزه

بدون نظر

ورود