عاطفه به روایت قهرمان المپیک

عاطفه به روایت قهرمان المپیک

از شعارهای پوچ و مردم فریب رایج در تئوری کشورهای فروپاشیده بلوک شرق یکی هم این بود که می گفتند در مرحله سوسیالیستی هر فرد به تناسب کار و زحمتش و در مرحله پیشرفته تر کمونیستی هر فرد از آحاد جامعه به قدر نیازش حقوق دریافت می کند! در این سیستم کمک به هم نوع و نوع دوستی و دستگیری از مردم جامعه عنصری فراموش شده بود و هر فرد تنها مسئول زندگی خودش و خانواده اش محسوب می شد. تفکری که هدف اصلی اش سرکوب عاطفه و احساس افراد جامعه به شمار می رفت.

تحقق آن رویا البته هیچ گاه درهیچ یک ازکشورهای بلوک مزبور حداقل برای مردم عادی میسر نشد، اگرچه به جماعه شکل و روی سر و منجد داد. حالا بعد از گذشت سال ها این انجماد از بین رفته و برخی از رفتارهای جالب و انسان دوستانه به ویژه از سوی ستاره های این دیار نشان می دهد که عاطفه و احساس جایگاه مستحکمی دارد.

پیوتر مالاخوفسکی

پیوتر مالاخوفسکی از لهستان دارنده عنوان دومی مسابقه پرتاب دیسک المپیک ۲۰۱۶ ریو برزیل مدال نقره خود را در یک حراج عمومی به مزایده گذاشت. وی در فیسبوکش گفت: تمام درآمد فروش مدال نقره خود را برای معالجه یک کودک ۳ ساله لهستانی مبتلا به سرطان اختصاص خواهم داد.

مالاخوفسکی بیان کرد: به ورزشکاران و مردم تمام دنیا توصیه دارم تا برای چیزی که فراتر از مدال طلاست آن هم درمان اولیک شیمانسکی کودک ۳ ساله لهستانی که به یک نوع سرطان نادر در چشمش مبتلا شده، کوشش کنند.

بدون نظر

ورود