برای جا کردن خود در دل مدیر، صبح ها زود در محل کار حاضر شوید

از منظر مدیران، زود سرکار رفتن به منزله وجدان کاری بالاست

برای جا کردن خود در دل مدیر، صبح ها زود در محل کار حاضر شوید

در محیط کار، از جمله مواردی که علاوه بر کیفیت کار و میزان وفاداری به مجموعه اهمیت ویژه ای دارد، داشتن نظم در ساعت های ورود و خروج است.

در همین راستا شاید بد نباشد نکته ای را برایتان یادآوری کنیم که می تواند موجب استحکام بیشتر موقعیت شما نزد مدیرتان باشد. این نکته چیست؟ زود و به موقع حاضر شدن در شرکت.

شما اگر بعدازظهرها بیشتر از ساعت کاری خود در دفتر مانده و کارها را به اتمام برسانید، به اندازه ای که صبح ها سر وقت در آنجا حاضر باشید ارزش و اهمیت ندارد و به زبان ساده تر باید بگوییم که اصلا به چشم نمی آید.

بر اساس جدیدترین تحقیقات صورت پذیرفته در این زمینه و بررسی روابط ۱۴۹ کارمند و کارفرما، معلوم شده که مدیران علاوه بر عملکرد کارمندان خود، به وجدان کاری آنها نیز اهمیت بسیاری می دهند. از منظر آنها فردی که صبح ها دیر در محل کار حاضر می شود از نظم و وفاداری کمتری برخوردار است.

این برررسی ها همچنین نشان داده که اگر کارمند دیر بیاید، حتی اگر از آن طرف کسر ساعت کاری خود را جبران نموده و به همان تعداد ساعتی که دیگران در شرکت حاضر بوده اند، کار کند، باز هم برای کارفرما قابل قبول نیست و تصور او این است که کارمندش کم کاری نموده.

البته لازم به یادآوری است که این طرز فکر در میان تمامی مدیران عمومیت ندارد و فردی که خودش دیر در شرکت خود حاضر می شود، به دیر یا زود آمدن زیردستانش هم اهمیت چندانی نمی دهد و بیشتر از همه انجام صحیح کارها برایش اهمیت دارد.

اما با توجه به سیستم های حضور و غیاب و ثبت ساعات ورود و خروج در شرکت ها، برای اینکه وجدان کاری و میزان وفاداریتان به سیستم زیر سوال نرود، توصیه می کنیم صبح ها سر وقت در دفتر حاضر شوید و در عوض بعدازظهرها هم به موقع به خانه رفته و به کارهای شخصی و استراحت خود بپردازید.

منبع: lifehacker
مطالب مرتبط
بدون نظر

ورود