بدون نظر

پهپادها در سال های اخیر مورد توجه سردمداران تکنولوژی قرار گرفته و در عرصه های گوناگونی از آنها بهره گرفته می شود.

در همین راستا باید گفت که هر چه موتورهای بیشتری به این هواپیماهای ریموت کنترلی و کوچک، اضافه نمایید،  برای حمل اجسام سنگین قدرت بیشتری پیدا خواهند نمود.

به همین خاطر بد نیست بدانید که از پهپاد Alta 8 که به منظور حمل تجهیزات فیلم برداری طراحی و ساخته شده و ۸ پروانه دارد، برای موج سواری روی آب های آرام استفاده شد تا معلوم گردد که آیا توان تحمل وزن انسان را دارد یا خیر، که از این آزمایش پیروز بیرون آمد.

در نتیجه چنین امکانی احتمالا در آینده نزدیک شاهد گرایش جدید به نام موج سواری با پهپاد در دریاهای آرام و بدون امواج خواهیم بود.

در ادامه می توانید ویدئوی روند آزمایش یاد شده را تماشا نمایید.

بدون نظر

ورود