بدون نظر

در این مطلب قرار است تصاویری را مشاهده کنید که بدون شک دهانتان از تعجب باز خواهد ماند؛ نقاشی های بی نظیری که با جزئیات کامل ترسیم شده اند و در نخستین نگاه این ابهام به وجود می آید که شاید عکس باشند.

اما از این موارد عجیب تر، وسیله و روشی است که این تصاویر به واسطه آنها نقش شده اند. آیا می توانید تصور کنید فردی با انگشتان دست خود و بدون استفاده از هرگونه استایلوسی در صفحه نقاشی تبلت تصاویری را خلق کند که حتی درآوردن آنها روی بوم، با انواع قلم های ریز و درشت و ترکیب رنگ های بی شمار هم دشوار است؟

یک نقاش فوق العاده حرفه ای اسپانیایی به نام «جیمی سنکخوآن اوکابو» چنین امری را ممکن کرده و با استفاده از آیپد و انگشتان خود نقاشی های باورنکردنی و بی نظیری را کشیده. به گفته خود هنرمند، ترسیم برخی از این تصاویر حدود یکصد ساعت به طول انجامیده است.

به دنبال این توضیحات از شما دعوت می کنیم تا در ادامه برخی از این آثار را مشاهده کنید و ببیند که او با انگشتان دستش چه شاهکارهایی خلق کرده است.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

مطالب مرتبط
بدون نظر

ورود