بدون نظر

کودکان قوه تخیل بسیار بالایی دارند و بدون هرگونه معطلی و در لحظه قادرند داستان هایی تعریف کنند که فقط از قوه تخیل آنها منشا گرفته و هیچ پایه و اساس واقعی ندارد. از این رو شاید بتوان برخی از هنرمندان هنرهای تجسمی را نیز به دلیل داشتن چنین قدرتی به کودکان تشبیه نمود.

هنرمندان با تخیل و فانتزی های زیادی که دارند، می توانند دنیایی را ترسیم کنند که تصورش برای انسان های عادی چندان آسان نیست. در همین راستا می توان به آثار مبتکرانه هنرمندی به نام «پیتی اولاتان» اشاره نمود که با خودش تصور کرده اگر دنیا معکبی بود چگونه به نظر می رسید و همین تفکر را با ظرافت بسیار، ترسیم و خلق کرده است.

بر این اساس، او چشم اندازهایی را به تصویر کشیده که شکل هندسی دارند و عناصری همانند رودها و دریاها که همیشه روان هستند را با زاویه های تیز ترسیم کرده.

برای قدم زدن در دنیای مکعبی «پیتی اولاتان» از شما دعوت می کنیم در ادامه این مطلب با روزیاتو همراه باشید. همچنین می توانید دیگر آثار خلاقانه وی را در صفحه اینستاگرامش مشاهده کنید.

وقتی آب های فیروزه ای با جزیره های کوچک و بزرگ به موازات یکدیگر قرار می گیرند

وقتی آب های فیروزه ای با جزیره های کوچک و بزرگ به موازات یکدیگر قرار می گیرند

زوایای گوناگون کلان شهری که بر هم عمود شده اند

زوایای گوناگون کلان شهری که بر هم عمود شده اند

قایقی در زاویه 90 درجه ای از دریا

قایقی در زاویه ۹۰ درجه ای از دریا

cube5

دود کارخانه ای که در دشت بی آب و علف به دو جهت در حرکت است

تصویر سیاره مکعبی از فضا

تصویر سیاره مکعبی از فضا

cube8

هواپیمای بر فراز دریای قائم

مردی نشسته بر لبه پارک عمود بر دریا

مردی نشسته بر لبه پارک عمود بر دریا

هواپیمایی بر فراز دریای قائم

بدون نظر

ورود