برای تشخیص دروغگوها و انسان های منفی از «قانون سه» استفاده کنید

برای تشخیص دروغگوها و انسان های منفی از «قانون سه» استفاده کنید

گاهی به هیچ عنوان نمی توان رفتار انسان ها را تشخیص داد و فهمید که بر چه اساسی کاری را انجام می دهند. بعضی از مواقع یک نفر فقط به خاطر شرایطی که آن لحظه در آن حضور دارد، رفتاری از خود بروز می دهد و حرفی را به زبان می آورد که صحت نداشته و حتی خودش هم به آن باور ندارد. اما گاهی هم این عادت ناشایست فرد محسوب می گردد که به طور دائم آن را تکرار کرده و بی دلیل و با دلیل به بیان دروغ یا کارهای منفی خود اقدام می کند.

بنابراین، خوب است که انسان های منفی که همانند سم هستند را شناخته و از زندگی خود بیرون کنید. البته باید توجه داشته باشید که به راحتی نمی توان به همه آدم ها برچسب سمی بودن زد زیرا با این روند، خیلی زود تمامی دوستان خود را از دست داده و اطراف خود را از وجود هر آدمی خالی خواهید کرد.

برای تشخیص اینکه آیا فرد موردنظرتان جزو افراد منفی به شمار می رود یا خیر، می توانید از قانون «سه» کمک بگیرید.

قانون «سه» به این صورت است که اگر دوستتان یک بار به شما دروغ گفت، باید آن را یک خطای غیر عمد به شمار آورده و از کنارش رد شوید. اما اگر این رفتار برای بار سوم و چهارم هم تکرار شد، باید بدانید که این عادت رفتاری اوست و بهتر است از خیر دوستی با وی بگذرید.

«مارتا استوت»، یکی از استادان روانشناسی دانشگاه هاروارد نیز در این رابطه بیان داشته: «یک دروغ، یک برداشت اشتباه، یک بدقولی یا یک نادیده انگاشتن مسوولیت ها، قابل بخشش هستند. دو بار تکرار شدن آنها می تواند ناشی از اشتباه های سریالی تلقی گردد. اما سومین دروغ و بدقولی نشان می دهد که شما با یک فرد دروغگو و بی مسوولیت طرف هستید که این رفتارهای ناشایست بخشی از عادت های زندگی وی را تشکیل داده اند.»

البته همیشه استثنا هم وجود دارد و برای تشخیص این موضوع، بهتر است که به جای تمرکز روی حرف های شخص موردنظر، الگوهای رفتاری وی را زیر ذره بین برده و دلایل اصلی کارهایش را موشکافی نمائید.

منبع: lifehacker
بدون نظر

ورود