دست های بامزه ای که خانه ای از وحشت را تداعی می کنند [تماشا کنید]

دست های بامزه ای که خانه ای از وحشت را تداعی می کنند [تماشا کنید]

در ادامه این مطلب ویدئویی را مشاهده خواهید که تا حدی ترسناک به نظر می رسد؛ تصور کنید در جایی نشسته و خوراکی میل می کنید، در زیر پایتان هم یک تخته متشکل از چوب های به هم میخ شده وجود دارد و ناگهان تعدادی زیادی دست کوچک که شبیه دست انسان بوده و ۵ انگشت دارند، از فاصله های میان چوب ها بیرون آمده و در تلاشی بی وقفه از شما غذا طلب می کنند.

برای درک بهتر این داستان بهتر است خودتان ویدئو را تماشا کنید.

دست های بامزه ای که در بالا مشاهده کرده اید، به راکون هایی تعلق دارند که در زیر این پوشش چوبی برای گرفتن غذا کمین کرده اند.

منبع: mashable
دیجیاتو
بدون نظر

ورود