تصاویر با مزه از گچ گرفتن دست و پای شکسته حیوانات

تصاویر با مزه از گچ گرفتن دست و پای شکسته حیوانات

گچ گرفتن دست و پا شاید برای خود فردی که دچار مصدومیت شده آزار هنده باشد، اما برای اطرافیان چندان هم خالی از لطف نیست زیرا با استفاده از خودکارهای رنگی روی آن انواع نقش و نگارها را ترسیم کرده و یادگاری می نویسند.

اما تصور کنید همین آتل بندی ها و گچ های سبز و سفید روی دست حیوانات کوچک بسته شده باشند، بدون شک اولین چیزی که آدم با دیدن شان خواهد گفت این است: «آخی!»

مخصوصا مثلا اگر دست یک موش کوچک شکسته شده باشد، دیدن گچ روی دستان ریز آن بسیار ناراحت کننده و برانگیزنده حس ترحم خواهد بود. برای درک بهتر این حس بهتر است خودتان در ادامه، تصاویری از این صحنه ها را مشاهده کنید تا با ما هم نظر شوید.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

مطالب مرتبط
یک نظر

ورود

  • اوا شهریور ۱۱, ۱۳۹۷

    حیلی خخخخخووووببببببب بببببببببببببببببببوووووووووددددددددددددد