با ابیگل آشنا شوید؛ کانگروئی که هر روز متصدی خود را در آغوش می کشد

با ابیگل آشنا شوید؛ کانگروئی که هر روز متصدی خود را در آغوش می کشد

«ابیگل» یکی از مهربان ترین حیوانات دنیاست که برای نمایش مراتب قدردانی خود از متصدی اش هر روز او را در آغوش می کشد.

این کانگرو، وقتی ۵ ماه بیشتر نداشت به پناهگاه نگهداری از کانگروهای آلیس اسپرینگز برده شده و تحت حمایت متصدیان آنجا قرار گرفت. اکنون حدود ۱۰ سال از آن زمان می گذرد و این حیوان خوش قلب که به ملکه بزرگ این پناهگاه هم تبدیل شده، هنوز هم هر روز مسوولان خود را در آغوش می کشد و به این ترتیب محبت خود را نشان می دهد.

این کار ابیگل برای متصدیان این پناهگاه نیز بسیار لذت بخش و سرشار از زیبائی است به طوری که نمی توانند تصور کنند که یک روز این حیوان آنها را در آغوش نگیرد.

می توانید مهربانی کانگروی یاد شده را در عکس های زیر مشاهده کنید.

1

2

4

5

3

دیجیاتو
یک نظر

ورود