آموزش بستن شال به ۴ روش مختلف

آموزش بستن شال به ۴ روش مختلف

با اینکه پوشش های زمستانی به دلیل تنوع و چند لایه بودنشان زیبا به نظر می رسند اما اگر درست از آنها استفاده نکنید، ممکن است به ظاهر خود لطمه بزنید. حالا هم که هوا حسابی سرد شده و بدون شال گردن های گرم نمی توان از خانه بیرون رفت، بهتر است با چند روش بستن شال آشنا شوید تا علاوه بر حفظ سلامت خود و پرهیز از سرماخوردگی، تیپ زیبایی هم داشته باشید.

با روزیاتو همراه باشید.

گره ساده و بزرگ

1

روش اجرا:

 1. شال را دور گردن خود بگذارید به طوری که یک طرف آن کوتاه تر باشد.
 2. از انتهایی که بلندتر است، یک دور شال را دورِ گردن خود بپیچانید.
 3. دو سر آن را در قسمت جلوی گردن گره بزنید.
 4. لایه روئی شال را روی گره قرار داده و آن را بپوشانید.
 5. دنباله های شال را مرتب کنید.

گره حلقوی

2

روش اجرا:

 1. شال را دور گردن خود بگذارید به طوری که یک طرف آن کوتاه تر باشد.
 2. انتهای بلندتر را روی دنباله کوتاه تر بیاورید.
 3. در حالی که شال را ثابت نگه داشته اید، دنباله بلندتر را به صورت حلقه دور بخش کوتاه چرخانده و از زیر حلقه آن را بیرون بیاورید.
 4. دنباله های شال را مرتب کنید.

گره هشتی

3

روش اجرا:

 1. شال را از وسط تا کنید.
 2. آن را دور گردن خود قرار دهید.
 3. یکی از دنباله ها را در دست گرفته و از داخل بخشی که بسته است، عبور دهید.
 4. دنباله ی بسته ی شال را یک دور بپیچانید و سپس دنباله دوم را از داخل آن عبور دهید.
 5. دنباله های شال را مرتب کنید.

آویز و گره

4

روش اجرا:

 1. شال را دور گردن خود بگذارید به طوری که یک طرف آن کوتاه تر باشد.
 2. یک دور آن را دور گردن خود بتابانید.
 3. انتهای دنباله ی بلند را بگیرید به صورتی که بقیه شال آویزان و رها باشد. آن را به انتهای دنباله کوتاه تر گره بزنید.

بدون نظر

ورود