نقاشی خلق شده با جوهر و خودنویس که سه سال و نیم زمان صرف آن شده است

نقاشی خلق شده با جوهر و خودنویس که سه سال و نیم زمان صرف آن شده است

ژاپنی ها را می توان از جمله متعهدترین و موفق ترین انسان های روی زمین به شمار آورد که در عین مسوولیت پذیری بسیار بالایی که دارند، به شدت سخت کوش نیز هستند. این ادعا را می توان در رفتار مردم این کشور پس از سونامی بزرگی که چند سال پیش در آنجا روی داد به خوبی ثابت کرد.

ژاپنی ها ۶ سال پس از تخریب کامل شهرها پس از زمین لرزه سال ۲۰۱۱، توانستند به طور کامل آسیب های وارده را بازسازی کرده و جریان زندگی را به آنها بازگردانند.

پیرو همین مسائل، هنرمندی به نام «مانابو آیکیدا» که ابزار کارش را خودنویس و جوهر تشکیل داده اند، در اقدامی مشابه، به صورت تدریجی یک تابلوی نقاشی بسیار زیبا با عنوان «تولد دوباره» کشیده که بسیار بی نظیر است.

آیکیدا به مدت ۳ سال و نیم، ۶ روز در هفته و هر روز به مدت ۱۰ ساعت روی جزئیات طرح خود کار کرده تا سرانجام این اثر ۳×۴ متری را ترسیم و تکمیل نماید.

این تابلو، یک درخت زیبا را به تصویر کشیده که از میان لاشه ها، زباله ها و خرابه ها رشد کرده و امواج سونامی آن را احاطه کرده اند. اما این فقط ظاهر و کُلیت اثر است و وقتی با دقت به آن نگاه کنید، جزئیات فراوانی در تمامی بخش های این تصویر وجود دارند که بسیار ماهرانه و زیبا در کنار هم جای گرفته و نمائی خارق العاده به این نقاشی بخشیده اند.

هنرمند یاد شده در مورد تابلوی «تولد دوباره» بیان داشته که: «هدف من نمایش دیدگاه خود نسبت به جهان است اما نمی خواستم جزئیات تصویر در همان نگاه نخست خودنمائی کنند. به همین منظور، متوجه شدم که بهترین ابزار برای اجرای این ایده قلم و جوهر است.» 2

3

4

5

6

7

8

9

10

مطالب مرتبط
بدون نظر

ورود