نگاهی بر آثار برتر رقابت «خانه نان زنجبیلی» در آمریکا

نگاهی بر آثار برتر رقابت «خانه نان زنجبیلی» در آمریکا

در آمریکا، در آستانه سال نو، جشنواره ای به نام «روزملی خانه نان زنجبیلی» وجود دارد که در آن شرکت کننده ها زیباترین نان های زنجبیلی به شکل خانه را در معرض نمایش بازدید کننده قرار داده و داروان نیز به زیباترین خانه ساخته شده با این شیرینی، جایزه می دهند.

این رقابت امسال در ۱۲ دسامبر در هتل Omni Grove Park واقع در کارولینای شمالی برگزار شد و جایزه اول آن به «بیتریز مولر» از اونتاریوی کانادا و «خانه رویایی» وی تعلق گرفت.

این مسابقه هر ساله در دوازدهم دسامبر انجام می شود و آثار ساخته شده تا پنجم ژانویه سال بعد در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد داشت.

در ادامه می توانید برخی از زیباترین طرح های شرکت کننده در این رقابت را مشاهده کنید.

1-w600

2-w600

3-w600

4-w600

5-w600

6-w600

7-w600

8-w600

9-w600

10-w600

11-w600

12-w600

13-w600

بدون نظر

ورود