آموزش تصویری تزئین روی هندوانه به شکل های لاک پشت و کشتی دزدان دریائی

آموزش تصویری تزئین روی هندوانه به شکل های لاک پشت و کشتی دزدان دریائی

هندوانه که لازمه مراسم شب یلدا محسوب می شود را می توانید به روش ساده و همیشگی قاچ کرده و در ظرف بچینید یا آن را به شکلی جدید و زیبا برش داده و باعث زیباتر شدن میز خوراکی ها بشوید. اگر روش دوم را انتخاب کرده و می خواهید هنر و خلاقیت خود را به مهمان ها نشان دهید، پیشنهاد می کنیم آموزش های تصویری زیر که بسیار  آسان هستند را مشاهده کنید.

لاک پشت

0t-w690-h600

برای حکاکی هندوانه به شکل لاک پشت، به هندوانه بیضی شکل نیاز دارید.

۱- هندوانه را از عرض به دو قسمت مساوی تقسیم کنید.

۲- بخش داخلی هر دو قسمت را با استفاده از قاشق های توپی خالی کرده و آنها را کنار بگذارید.

۳- یکی از نیمه های خالی را برداشته، پوست آن را ۷ تا ۱۰ سانتی متر پائین تر از قسمتی که بریده شده شده خط بکشید. با استفاده از اسکنه یا چاقوی تیز، حدود ۵ میلی متر برش عمقی دهید تا خط سفید آن دیده شود.

3t-w690-h600

۴- سپس خط های عمودی با عرض نیم سانتی متری بزنید و پوست هندوانه را در یک جای خنک کنار بگذارید.

۵- در این مرحله به سراغ ساختن دست و پای لاک پشت می رویم. بخش خمیده، نیمه دوم هندوانه را به صورت بیضی بریده و کنار بگذارید.

1t-w690-h600

۶- از اضافی های پوست، همانند شکل چهار دست و پا، یک سر و یک دم کوتاه ببرید و کنار بگذارید.

۷- برای ساخت لاک لاک پشت،  پوست هندوانه را ۵ تا ۷ سانتی متر به سمت داخل از لبه بریده شده خط بکشید. با استفاده از اسکنه یا چاقوی تیز، حدود ۵ میلی متر برش عمقی دهید تا خط سفید آن دیده شود. سپس همانند شکل، داخل آن ذوزنقه های نامنظم بتراشید.

4t-w690-h600

۸- دست و پاها را با استفاده از خلال دندان به لاک وصل کنید.

۹- در آخر نیز، هندوانه های توپی را داخل شکم لاک پشت ریخته و لاک را روی آن بگذارید.

کشتی دزدان دریائی

0w-w560-h600

برای حکاکی هندوانه به شکل کشتی دزدان دریائی، به هندوانه بیضی و ۴ عدد سیخ چوبی نیاز دارید.

۱- هندوانه را از وسط به دو قسمت مساوی تقسیم کنید.

16108b91-1561-4b3a-aedb-cc629ae45c22

۲- بخش داخلی هر دو قسمت را با استفاده از قاشق های توپی خالی کرده و آنها را کنار بگذارید.

1w-w560-h600

۳- یکی از نیمه های خالی را برداشته، پوست آن را به ۲ عدد مربع و ۲ عدد مستطیل برش دهید. روی آنها شیارهای عمودی حکاکی کنید.

۴- روی یک مربع کوچک، آرم پرچم دزدان دریائی را کشیده و بتراشید تا سفید شود.

044bcb36-6274-478e-a1cb-dd8aa4ce0eb5

۵- پوست دو عدد از برش هایی که برای بادبان کنار گذاشته اید را بتراشید تا سفید شود.

۶- با استفاده از سیخ چوبی، بادبان ها را کمی خم کرده و سیخ را از آنها عبور دهید. آنها را کنار بگذارید.

16f6fb1f-e60c-4697-ac3f-366e9aed4219

۷- برای ساخت بدنه کشتی، در دو طرف نیمه دوم هندوانه دو برش کوتاه مستطیلی زده و آن را جدا کنید.

c29a511e-53ab-489d-83f6-db721ee0d13b

۸- داخل بدنه را با هندوانه پر کنید. بادبان ها را در وسط کشتی قرار دهید. پرچم را به وسیله سیخ چوبی در جلوی عرشه بگذارید.

110ecb01-f1ce-4c9f-b873-e307087642db

۹- برای زیباتر شدن کشتی، یک سیخ چوبی در بخش جلوی هندوانه قرار دهید و با استفاده از نخ سفید، آن را به بادبان وصل کنید.

f48b0d78-761e-4a2e-8e38-f2a0eb06a831

بدون نظر

ورود