نگاهی بر جالب ترین و خنده دارترین روش های تقلب دانشجویان در جلسه های امتحان

نگاهی بر جالب ترین و خنده دارترین روش های تقلب دانشجویان در جلسه های امتحان

تقلب کردن سر جلسه امتحان یکی از بخش های جدائی ناپذیر تحصیل در مدرسه یا دانشگاه محسوب می شود. بسیاری از دانشجوها بدون مطالعه درس ها و آمادگی سرجلسه حاضر شده و به امید امدادهای غیبی یا کمک گرفتن از تقلب هایی هستند که روی برگه، کف دست یا روی لباس خود نوشته اند.

رایج ترین روش برای بردن تقلب سر جلسه امتحان، نوشتن پاسخ های احتمالی روی برگه های بسیار ریز و قرار دادن آنها زیر برگه امتحان است. اما شاید برایتان جالب باشد بدانید که برخی از محصلان روش های بسیار عجیب و مبتکرانه ای برای این کار دارند. مثلا فرض کنید، یک دانشجوی خلاق و البته تنبل برای گرفتن نمره قبولی همه فکر خود را به کار بسته و پاسخ ها را تایپ کرده و آنها را روی برچسب آب معدنی چاپ کرده تا بتواند در راحت ترین حالت ممکن، تقلب کند.

برای دیدن خلاقیت های خنده دار این دانشجوها در ادامه این مطلب باروزیاتو همراه باشید.

1

2

3
قرار دادن موبایل درون ماشین حساب

4

5

6

7 8

9

10
نوشتن روی پاک کن
11
نوشتن زیر چسب زخم

منبع: dailymail
بدون نظر

ورود