نگاهی به نقاشی های بی نظیر و واقعیت گونه ی یک هنرمند از ماهی ها

نگاهی به نقاشی های بی نظیر و واقعیت گونه ی یک هنرمند از ماهی ها

«لیزا اریکسون» هنرمند، تصویرساز و طراحی است که تمایل دارد در آثار خود، تصویر حیوانات را با محیط اطرافشان تلفیق کرده و تصاویر فوق العاده زیبایی خلق کند.

در مجموعه جدیدی که ترسیم کرده، ماهی هایی را می بینیم که در میان مرجان های رنگی احاطه شده اند. ابزار کار وی را رنگ های آکریلیک تشکیل داده اند و می توانید در تصاویر زیر ببینید که نتیجه کار تا چه حد واقعی است.

در همه تصاویر می بینیم که او دم ماهی ها را با مرجان ها تلفیق کرده و انتخاب رنگ سیاه مطلق برای زمینه، موجب برجسته تر دیده شده و زیبائی بیشتر این آثار شده است.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

یک نظر

ورود