چیدمان شهری یک هنرمند فرانسوی؛ تزئین کامیون بتن ریز با آینه و استقرار آن در مقابل کارگاه ساختمانی

چیدمان شهری یک هنرمند فرانسوی؛ تزئین کامیون بتن ریز با آینه و استقرار آن در مقابل کارگاه ساختمانی

کارگاه های ساختمانی همیشه فضایی زشت و به هم ریخته به کوچه و خیابان می بخشند و فضای مقابل آنها نیز در بیشتر مواقع مملو از انواع شن، خاک، نخاله های ساختمانی و تکه های آهن است. همین مسائل باعث می شوند تا چهره شهر خراب شده و تا زمان ساخت و تکمیل پروژه، همسایه ها مجبور به تحمل چنین صحنه هایی باشند.

در همین راستا، یک هنرمند خوش ذوق ذوق فرانسوی با ایده بسیار جالب خود موجب تغییر دیدگاه مردم به این کارگاه ها شده است.

داستان از این قرار است که «بندیتو بوفالینو»، مخلوط کنِ یک بون کِر را با تکه های آینه تزئین کرده و ظاهری بسیار زیبا به آن بخشیده است. این کامیون در مقابل یک کارگاه ساختمانی در لیون گذاشته شده و در هفته های اخیر به یک جاذبه دیدنی در این منطقه بدل گشته است.

طرحی که این هنرمند پیاده سازی کرده، همانند توپ های دیسکو است که چرخیده و نورهای موجود را به اطراف پراکنده می کنند. بخش مخلوط کن این کامیون نیز دقیقا به شکل همان توپ ها آینه کاری و مزین شده است.

از دیگر چیدمان های هنری بندیتو می توان به تبدیل ماشین ها به میز پینگ پونگ و  باربیکیو یا تبدیل باجه تلفن همگانی به آکواریوم اشاره کرد.

1

2

3

4

5

6

7

منبع: dailymail
بدون نظر

ورود