رژیم مدیترانیه ای مفید برای استحکام استخوان ها

زندگی سالم با غذاهای سالم

رژیم مدیترانیه ای مفید برای  استحکام استخوان ها

نتایج جدیدترین تحقیقات حاکی است زنانی که در دوران پس از یائستگی در رژیم غذایی خود، غذاهای میدیترانه ای را قرا ر داده اند، کمتر به شکستگی های ناحیه باسن مبتلا می شوند.این تحقیق آشکار می سازد که رژیم غذایی در محافظت از استخوان بسیار موثر است. پیش از این پژوهش نیز به خوبی آشکار بود که مصرف غذاهای میدیترانه ای، برای سلامت بسیار مفید است که به دنبال این مطالعه، نقش موثر آن بر سلامت استخوان ها نیز بر ملا شد.

1-w600-h600

گروه اصلی مطالعه یعنی زنان یائسته، تفاوت فاحشی را در میزان شکستگی های ناحیه لگن و باسن، با زنانی با سایر رژیم های غذایی نشان می دهند.  تهیه و طبخ غذاهای میدیترانه ای، چندان دشوار نیست و در برگیرنده، سبزیجات, میوه، غلات، حبوبات، روغن زیتون و ماهی است، بدین ترتیب فرد می تواند از مصرف بیش از اندازه گوشت، لبنات و چربی های اشباع شده، خودداری کند. دراین تحقیق  اطلاعات  ۴۰ کلینیک در سراسر آمریکا که دربرگیرنده مطالعات موردی در مورد زنان است بررسی شده است. شرکت کنندگان در این پژوهش که زنانی با متوسط سن ۰۶ سال هستند، در مرحله اولیه، رژیم های غذایی خود را در پرسش نامه هایشان ثبت کردند که در مرحله بعدی این رژیم ها مورد مطالعه پژوهشگران قرار گرفت. پس از گذشت ۱۶ سال، ۲.۱۲۱ مورد شکستگی لگن و در کل  ۲۸.۷۱۸ مورد شکستگی گزارش شد. در این میان، زنانی که بیشترین مقدار مصرف غذاهای میدیترانه ای را داشته اند ۲۹ صدم درصد کمتر دچار شکستگی های ناحیه لگن شده اند. در پایان این مطالعه، دکتر برنارد هیرینگ، از دانشگاه ورزبرگ آلمان، می گوید، تحقیقات ما نشان می دهد که الگوی تغذیه، ریسک شکستگی را افزایش نمی دهد.

بهتر است زنان از سبک زندگی صحیح پیروی کنند که دربرگیرنده رژیم سلامت و همراه با فعالیت جسمانی مناسب باشد. شکستگی های مرتبط با پوکی استخوان، در جوامعی که جمعیت مسن بیشتری دارند، عمده بار درمانی را خصوصا در میان زنان این جوامع به همراه دارد. تحقیق اخیر به مطالعه این موضوع می پردازد که آیا مصرف مواد غذایی و چگونگی متابولیسم آنها در استخوان، می تواند از شکستگی جلوگیری کند یا خیر.

در این مطالعه، پیشنهاد مصرف غذاهای میدیترانه ای برای زنان یائسته پیشنهاد می شود.

مطالب مرتبط
دیجیاتو
بدون نظر

ورود