ویدئویی که نشان دهنده دوستی بی دریغ حیوانات است [تماشا کنید]

ویدئویی که نشان دهنده دوستی بی دریغ حیوانات است [تماشا کنید]

سگ ها همیشه به وفاداری و مهربانی شهرت دارند. داستان این مطلب هم دقیقا موید این ادعاست.

ماجرا این بوده که یک سگ ماده در اثر ضربه دچار آسیب شده و نمی توانسته از جای خود حرکت کند. او در وسط خط آهن مانده و توان حرکت کردن نداشته. اما یک دوست بسیار وفادار داشته که در سرما در کنار وی مانده و مراقبش بوده است.

سگ دوم که نر است، در تمام دو روز از دوستش محافظت می کند تا اینکه صدا قطار را می شنود. در این زمان برای تکمیل حمایت خود، نزد سگ مجروح رفته و در کنار وی دراز می کشد. آنها هنگام عبور قطار سرهای خود را پائین گرفته و از مرگ نجات پیدا می کنند.

پس از این رویداد، افرادی که در آنجا حضور داشته اند با مرکز حمایت از حیوانات تماس گرفته و داستان را برایشان نقل کرده و هر دو این حیوانات به دامپزشکی منتقل می گردند.

1

2

3

بدون نظر

ورود