بدون نظر
کیش تور

«تونی فوتورا»، هنرمند فعال در حوزه هنرهای دیجیتال که ساکن شهر برلین است، در جدیدترین پروژه خود سعی کرده به زبان طنز و با استفاده از طراحی های فراواقعی، شدتِ تمایلِ نسل جدید به ماده گرائی و مصرف گرایی و همچنین، فرهنگ غالب در زندگی مدرن غربی را به تصویر بکشد.

بدون هیچ توضیح اضافه ای از شما دعوت می کنیم بخشی از این آثار را در ادامه این مطلب تماشا کرده و خودتان مفاهیم پنهان در پشت آن ها را تشخیص دهید.

در صورت تمایل به کارهای این هنرمند می توانید وی را در صفحه اینستاگرامش به این نشانی دنبال کنید.

1

2

3

4

5

7 8

10

6

9

بدون نظر

ورود