یک نظر

افراد باهوش، اصولا نگاهی تیزبین هم دارند و به خوبی می توانند ریزترین نکات و اتفاق ها را دیده و تشخیص دهند.

از این رو، اگر شما هم خودتان را انسان باهوشی می دانید که هیچ چیز از نگاهش دور نمی ماند، پیشنهاد می کنیم ۹ تصویر را زیر را دیده و تفاوت آن ها را تشخیص دهید.

در بخش نظرات نیز تعداد تصاویری که توان تعیین اختلاف آن ها را داشته اید را برایمان بنویسید.

۲ اختلاف

1

۲ اختلاف

2

۳ اختلاف

3

۳ اختلاف

4

۴ اختلاف

5

۴ اختلاف

6

۳ اختلاف

7

۳ اختلاف

8

۳ اختلاف

9

پاسخ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

11

22

33

44

55

66

77

88

99

مطالب مرتبط
یک نظر

ورود