۱۵ خطای دید فوق العاده که ذهن شما را به چالش می کشند [قسمت دوم]

۱۵ خطای دید فوق العاده که ذهن شما را به چالش می کشند [قسمت دوم]

حتما در مورد خطای دید یا توهم بصری مطالبی خوانده یا تصاویر و فیلم هایی دیده اید که نشان می دهد به آن چه می بینیم و درک می کنیم، چندان هم نمی توان اعتماد کرد. گاهی اطلاعاتی که توسط چشم دیده و توسط مغز پردازش می‌ شوند، با واقعیت تصویر تطابق ندارند.

به زبان ساده تر باید گفت، توهم بصری به احساس دیدن تصاویری گفته می‌ شود که فریبنده هستند و با واقعیت تفاوت دارند.

در همین رابطه و در قسمت اول این مطلب، ۱۵ توهم بصری (خطای دید) مشهور و فوق العاده را برایتان انتخاب کرده بودیم و اکنون نیز از شما دعوت می کنیم ۱۵ نمونه دیگر را مشاهده کرده و مراقب باشید تا در دامشان گرفتار نشوید.

مارپیچ های سبز و آبی که در تصویر می بینید، در واقع یک رنگ هستند: سبز. هیچ رنگ آبی ای در این تصویر وجود ندارد.
مارپیچ های سبز و آبی که در تصویر می بینید، در واقع یک رنگ هستند: سبز. هیچ رنگ آبی ای در این تصویر وجود ندارد.
مربع های قهوه ای و نارنجی که در بالا و کناره مکعب می بینید هر دو یک رنگ دارند.
مربع های قهوه ای و نارنجی که در بالا و کناره مکعب می بینید هر دو یک رنگ دارند.

2-1

به صفحه شطرنج بالا با دقت نگاه کنید. مربع های A و B را چه رنگی می بینید؟ A سیاه به نظر رسیده و B سفید است؟ اگر این طور فکر می کنید توصیه می کنیم تصویر زیر را مشاهده کنید.
به صفحه شطرنج بالا با دقت نگاه کنید. مربع های A و B را چه رنگی می بینید؟ A سیاه به نظر رسیده و B سفید است؟ اگر این طور فکر می کنید توصیه می کنیم تصویر زیر را مشاهده کنید.
هر دو مربع یک رنگ دارند: توسی
هر دو مربع یک رنگ دارند: توسی
مربع پائینی روشن تر به نظر می رسد این طور نیست؟ با کمک دست، خط افقی که میان دو مربع وجود دارد را بپوشانید تا ببینید که هر دو یک رنگ دارند.
مربع پائینی روشن تر به نظر می رسد این طور نیست؟ با کمک دست، خط افقی که میان دو مربع وجود دارد را بپوشانید تا ببینید که هر دو یک رنگ دارند.
آیا صفحه شطرنج بالا را با مربع های سفید و سیاه می بینید؟ نیمه های توسی رنگ هر دو رنگ سفید و سیاه نیز همان رنگ هستند. رنگ توسی می تواند با توجه به رنگی کناری خود، سفید یا سیاه به نظر برسد.
آیا صفحه شطرنج بالا را با مربع های سفید و سیاه می بینید؟ نیمه های توسی رنگ هر دو رنگ سفید و سیاه نیز همان رنگ هستند. رنگ توسی می تواند با توجه به رنگی کناری خود، سفید یا سیاه به نظر برسد.
اسب های هر دو طرف تصویر یک رنگ هستند.
اسب های هر دو طرف تصویر یک رنگ هستند.
چه تعداد رنگ در تصویر بالا هست؟ با نادیده گرفتن سفید، چند رنگ دیگر می بینید؟ 3؟ 4؟ واقعیت این است که تصویر بالا فقط دو رنگ صورتی و سبز دارد.
چه تعداد رنگ در تصویر بالا هست؟ با نادیده گرفتن سفید، چند رنگ دیگر می بینید؟ ۳؟ ۴؟ واقعیت این است که تصویر بالا فقط دو رنگ صورتی و سبز دارد.
مربع های تصویر بالا چه رنگی هستند؟ فقط صورتی و سبز.
مربع های تصویر بالا چه رنگی هستند؟ فقط صورتی و سبز.

وقتی چشمانتان شما را فریب می دهند

اصلا مهم نیست چقدر تلاش کنید، نمی توانید روی تصویر بالا تمرکز کنید.
اصلا مهم نیست چقدر تلاش کنید، نمی توانید روی تصویر بالا تمرکز کنید.
به نقطه سیاه در پائین سمت راست تصویر نگاه کنید؛ در این حالت نوار توسی متحرک در زمینه نارنجی به آبی تغییر رنگ پیدا می کند.
به نقطه سیاه در پائین سمت راست تصویر نگاه کنید؛ در این حالت نوار توسی متحرک در زمینه نارنجی به آبی تغییر رنگ پیدا می کند.
همان طور که در تصویر می بینید، یک دایره سبز رنگ روی نقطه های بنفش در گردش است. اما واقعیت این است که این دایره اصلا وجود ندارد. از همه عجیب تر اینکه وقتی به علامت بعلاوه ی وسط خیره شوید، تمامی دایره های بنفش محو خواهند شد و شما فقط یک دایره سبز متحرک را خواهید دید.
همان طور که در تصویر می بینید، یک دایره سبز رنگ روی نقطه های بنفش در گردش است. اما واقعیت این است که این دایره اصلا وجود ندارد. از همه عجیب تر اینکه وقتی به علامت بعلاوه ی وسط خیره شوید، تمامی دایره های بنفش محو خواهند شد و شما فقط یک دایره سبز متحرک را خواهید دید.
به نقطه مشکی رنگ در وسط تصویر به مدت 15 ثانیه خیره شوید. تصویر رنگی خواهد شد.
به نقطه مشکی رنگ در وسط تصویر به مدت ۱۵ ثانیه خیره شوید. تصویر رنگی خواهد شد.
به مدت 30 ثانیه به 4 نقطه موجود در مرکز تصویر خیره شوید. سپس تند تند پلک بزنید، چه می بینید؟
به مدت ۳۰ ثانیه به ۴ نقطه موجود در مرکز تصویر خیره شوید. سپس تند تند پلک بزنید، چه می بینید؟

محو شدگی

اگر به مدت چند ثانیه خیره به مرکز تصویر نگاه کنید، سایه توسی رنگ محو شده و همرنگ زمینه خواهد شد.
اگر به مدت چند ثانیه خیره به مرکز تصویر نگاه کنید، سایه توسی رنگ محو شده و همرنگ زمینه خواهد شد.
با خیره شدن به مرکز این تصویر، رنگ ها و شکل هایِ بلورشده به تدریج محو شده و همانند زمینه سفید خواهند شد.
با خیره شدن به مرکز این تصویر، رنگ ها و شکل هایِ بلورشده به تدریج محو شده و همانند زمینه سفید خواهند شد.

مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
۱۲ نظر

ورود