بدون نظر

در این مطلب می توانید میزان دقت خود در جزئیات جهان پیرامون را محک بزنید. با نگاه به عکس هایی که در ادامه وجود دارد، گزینه متفاوت از بقیه را حدس بزنید.

جا دارد اشاره کنیم که برای دیدن پاسخ صحیح هر کدام از تصاویر، کافی است روی عکس کلیک کنید تا نوشته پشت آن نمایش داده شود. با ما همراه باشید.

کدام یک از کبوترهای منقاردار زیر با دو تای دیگر فرق دارد؟

کدام مرغ انجیرخوار گردن سیاه شبیه بقیه نیست؟

کدام زاغ کبود زیر با بقیه فرق دارد؟

کدام سینه سرخ شبیه بقیه نیست؟

کدام دارکوب خال دار با بقیه فرق دارد؟

کدام سهره شبیه بقیه نیست؟

کدام دم جنبانک سیاه و سفید با بقیه فرق دارد؟

مطالب مرتبط
بدون نظر

ورود