بدون نظر
ranimania

اینستاگرام را می توان یکی از بهترین بسترهای مجازی برای رواج گرایشات جدید در زندگی روزمره انسان ها به شمار آورد. کاربران می توانند به کمک هشتگ های مربوطه، خیلی سریع و به راحتی موجب توسعه و گسترش هر چه بیشتر یک گرایش بشوند؛ فارغ از خوب، بد، جالب، ترسناک، محبوب یا منفور بودن گرایش یاد شده.

در همین راستا، در سال های اخیر مدهای گوناگونی به واسطه این شبکه اجتماعی رواج یافته که کاربران خود را به شکل خاصی آرایش کرده و تصاویرشان را با دیگران به اشتراک می گذارند. به طور مثال می توان به خط براق روی موها یا آرایش های عجیبی که چندان قابل درک نیستند، همانند تتو کردن کک و مک روی صورت، لنزهای عجیب چشمی یا ابروهایی شبیه پر اشاره کرد.

در همین راستا، جدیدترین مد عجیب مرسوم شده در اینستاگرام آرایش آبروها به شکل سیم خاردار است.

1

بنیانگذار این مد، یک آرایشگر به نام «آتنا پاگینتون» است که پس از آرایش ابروهای خود به شکل سیم خاردار، از خود عکس گرفته و در اینستاگرام به اشتراک گذاشته. پس از وی، افراد دیگری نیز به سبک خود ابروهایشان را سیم خارداری کرده و عکس هایشان را به اشتراک گذاشتند و همین روند موجب رواج یافتن این گرایش عجیب شده است.

2

ranimania
منبع: thisisinsider
مطالب مرتبط
بدون نظر

ورود