هنر متحرک؛ نقاشی های رنگارنگی که بر روی کامیون های پاکستانی نقش بسته اند

هنر متحرک؛ نقاشی های رنگارنگی که بر روی کامیون های پاکستانی نقش بسته اند

کامیون های قدیمی هوا را به شدت آلوده کرده و مانند حلزون در جاده ها راه می روند اما برای صاحبان پاکستانی این کامیون های زوار در رفته و لق و تق، آثار هنری متحرکی هستند که با نقش های پر زرق و برق گل ها، هنر اسلامی و قله های برف گیر هیمالیای خود توجه همه را به خود جلب می کنند. هنر کامیونی جنوب آسیا یک پدیده ی فراگیر است که حتی نمایشگاه هایی در شهرهای اروپایی برای آن ها برپا شد و هوادارن خاص خود را دارد. این طرح های رنگارنگ یک کامیون فرسوده ی قدیمی را به یک کاغذ دیواری رنگارنگ و متحرک تبدیل می کند.

یک راننده کامیون به نام حاجی علی بهادر در مرز پاکستان و افغانستان می گوید که وی در تزیین کامیون خود از رنگ های زرد و سبز در ۴۰ سال اخیر استفاده کرده است. این راننده کامیون اهل ولایت خیبر در این باره می گوید:”رانندگان اهل خیبر ، مهمند و دیگر قبایل این منطقه دوست دارند که گل روی لبه ی ماشین هایشان باشد. مردم دره ی سوآت، وزیرستان جنوبی و کشمیر نیز تصاویر کوهستان ها و حیوانات وحشی مختلف را می پسندند.

هنر کامیونی در پاکستان به یک محصول صادراتی شناخته شده است و صنایع مبلمان این کشور از این طراحی ها در محصولات خود استفاده ی گسترده ای می کنند.

JriyrsiwoBOmJqrlYRQaSnERDMI499JY2DvV7iwbzysNZfDdiFBVyezWwyhtzAkIgg2iyqHejm5AFAxIuewg_Q-w700

Q_R5ChVKlRml3tKGh9ARABmZatEDA0lixLfCH7FDLV5eig_XFJm81kzOdg0vCuXkkw5QOEIOtMNLb2lKqZ3wSOg_aOIVpuTLYG7XEu_lBPA-w700

Q_R5ChVKlRml3tKGh9ARACk96e5tjETSkbPrHk7XaCy3gzLnpbCryB8EXvHAnLDjWw5ULekCzVN-Dtb_GvLawyIZRm8NTVDLNJN5Cu025ss-w700

Q_R5ChVKlRml3tKGh9ARAFSAKGjHH3OlhgOk5a2fGTC6t_aRndpGKB8OKlmsVqJRhBPsP1vaG2YbgB8RkirmkBzwJ-u0Zm3Ix2PqDBwrbxE-w700

Q_R5ChVKlRml3tKGh9ARAGbT7hdWI_APqVHffY_PJvpptZA0KwR_s9GIAq9puV9CmaPuv6RtNBrZ9h_yUZEM2zy61D8aCAMw-4gfotMW9do-w700

Q_R5ChVKlRml3tKGh9ARAGVfcQUHWokkogdZlF43TyDA4HuPBfruR7pEsqP33vQ8cGiCiynlLx3Q3GbL3mBXvTs3gWK43AHMudnWN2Em-8Q-w700

Q_R5ChVKlRml3tKGh9ARAI5_RWyopOpgbOxVey53O_vI_AwXNU8kgrHg44ZKbXuCgF5D_ruCHB2IzxM8ETqvJVrEJCvupg3_K6DPpkUue3w-w700

Q_R5ChVKlRml3tKGh9ARAI5w6xGMf-XAsnc7u7rJuuZx8t3V-cxIzoZqPHH0ArZqZISVzEljGjcSQYC-0147ft_WWD8-M31tA2udhS1ApxY-w700

Q_R5ChVKlRml3tKGh9ARAKIP7v6IL0Ds9xLjzgqmO0uxnFdabL7WU1UwStzGescO5tySUwDV9m9TXnmVuuHDoOTSqCkXuTjYHyniXNgagNk-w700

Q_R5ChVKlRml3tKGh9ARAKOp78_KPvonBfdIPSqnk-k5bqtSIyxQdZKyQUsntHQz8Khdyy1g38EAA7q2RfLH5l1Q7OpHttYdefOjZ1f48j4-w700

Q_R5ChVKlRml3tKGh9ARANtPdV2ViKBV6fpQ8a_hg0KdRNGaNCQyULoLZvxKaapTi37_U1Tn-wqqa6uZ_1TE6E-0mCfU4E8bKqTHM7yMtF8-w700

Q_R5ChVKlRml3tKGh9ARAP7d8vwKEI99jFjJqB8yxbQto8Op_1OANDxydAQRq5CX18sFvvEcYATghLKypbCV4GuImgQdtnWd1NJ8MCrp7A4-w700

WBTnOVC7qqta06gXHeKsQ4d4zay46Apj902dfTJzVeGBSXV-4TiP0dk2KB_aSbtnftObTo7aZRBqprq3MQWFjg-w700

WBTnOVC7qqta06gXHeKsQ06PrtBUS-WygLpg0XOTPIHPiOK36isZ9XbkjafFM79_7Zy9wuf_Ie9jvY6eYU48uw-w700

منبع: reuters
مطالب مرتبط
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
دیجیاتو
بدون نظر

ورود