تابلوهایی خلق شده از برش کاغذ که حیوانات انقراض یافته را نمایش می دهند

تابلوهایی خلق شده از برش کاغذ که حیوانات انقراض یافته را نمایش می دهند

تغییرات اقلیمی، دگرگونی هایی که ما انسان ها در محیط زیست پدید آورده ایم و موارد دیگری از این دست، سبب شده اند تا رفته رفته برخی از گونه های حیوانات رو به انقراض بگذارند و دیگر روی این کره خاکی حتی یکی از آنها نیز باقی نمانده باشد.

در همین راستا هنرمندی با نام «شیرا گِلزِرمَن» مجموعه آثاری با نام «لانگ سام جورج» را آفریده که شامل تابلوهایی خلق شده توسط برش کاغذ هستند و هر یک از آنها حیوانی انقراض یافته یا در حال انقراض را به نمایش می گذارند. وی می گوید نام این مجموعه را بر اساس نام آخرین لاک پشت غول پیکر «گالاپاگوس» که در سال ۲۰۱۲ درگذشت انتخاب کرده و امید دارد با آن بشر را متوجه اشتباهاتی کند که به سرعت در حال ارتکاب آنها است.

در ادامه از شما دعوت به عمل می آوریم تا تعدادی از تابلوهای خلق شده توسط «شیرا گلزرمن» را مشاهده کنید.

طوطی دم دراز کالورینایی (منقرض شده)

طوطی دم دراز کالورینایی (منقرض شده)

کرگدن سیاه غربی (منقرض شده)

کرگدن سیاه غربی (منقرض شده)

دارکوب عاج منقار (در حال انقراض)

دارکوب عاج منقار (در حال انقراض)

ببر سوماتارایی (در حال انقراض)

ببر سوماترایی (در حال انقراض)

ببر جاوه (در حال انقراض)

ببر جاوه (منقرض شده)

پلنگ ابری فرمز (منقرض شده)

پلنگ ابری فرمز (منقرض شده)

بز کوهی پیرنیه (منقرض شده)

بز کوهی پیرنیه (منقرض شده)

کبوتر وحشی (منقرض شده)

کبوتر وحشی (منقرض شده)

طوطی پارکای وارد (منقرض شده)

طوطی پارکای وارد (منقرض شده)

مطالب مرتبط
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
دیجیاتو
بدون نظر

ورود