نگاهی به تصاویر اشتباهات خنده داری که زوج ها انجام داده اند

نگاهی به تصاویر اشتباهات خنده داری که زوج ها انجام داده اند

زندگی دو نفره در کنار همه لحظه های عاشقانه و روزمره ای که دارد، گاهی با رویدادهای خنده داری همراه می شود که نمی توان راحت از کنار آن ها گذشت و به همین خاطر، بیشتر ما عادت داریم داستان سوتی های یکدیگر را برای اطرافیان تعریف کرده و در مواقعی، عکس های ماجرای یاد شده را در اینترنت منتشر می کنیم.

از درست کردن غذاهای عجیب تا سوتفاهم ها، اشتباه های گفتاری یا نظرات غیر واقعی، مسائلی هستند که ممکن است بین هر زوجی پیش آمده و موجب خنده یا تعجب یکی از طرفین بشود.

به همین خاطر، تعدادی از تصاویر جالبی که مصداق این موضوع هستند را برایتان انتخاب کرده ایم که دیدنشان خالی از لطف نیست.

نامزد من این شیشه پر از صدف را برای من به عنوان سوغاتی از فلوریدا آورده اما نمی دانم چگونه به او بگویم که نیمی از شیشه را پوست پسته تشکیل داده!
نامزد من این شیشه پر از صدف را برای من به عنوان سوغاتی از فلوریدا آورده اما نمی دانم چگونه به او بگویم که نیمی از شیشه را پوست پسته تشکیل داده!
این جاسوئیچی خانم من است؛ او نمی خواهد هرگز کلیدهایش را گم کند.
این جاسوئیچی خانم من است؛ او نمی خواهد هرگز کلیدهایش را گم کند.
وقتی خانم من تصمیم می گیرد که بسته کابل را برایم باز کند!
وقتی خانم من تصمیم می گیرد که بسته کابل را برایم باز کند!
این غذای سگ است و نامزدم تصور کرده شیرینی های عید است و مشغول خوردن آن ها بوده
این غذای سگ است و نامزدم تصور کرده شیرینی های عید است و مشغول خوردن آن ها بوده
وقتی همسرم تصمیم می گیرد برای شام ژیگو درست کند!
وقتی همسرم تصمیم می گیرد برای شام استیک درست کند!
از همسرم خواستم تا کتانی های مرا بیاورد و او از من پرسید Opaads ها را؟ مارک کفش: Speedo
از همسرم خواستم تا کتانی های مرا بیاورد و او از من پرسید Opaads ها را؟
مارک کفش: Speedo
همسر این آقا برایش ناهار درست کرده
همسر این آقا برایش ناهار درست کرده و خواسته پنیر کاملا تازه بماند
این عکس را یک خانم گذاشته و نوشته که حالم بد بود و از همسرم خواستم در راه خانه، دماسنج بخرد، و او در عوض، دماسنج آشپزخانه خریداری کرده
این عکس را یک خانم گذاشته و نوشته که حالم بد بود و از همسرم خواستم در راه خانه، دماسنج بخرد و او در عوض، دماسنج آشپزخانه خریداری کرده
قد این خانم حدود 156 سانتی متر است و از همسر 189 سانتی متری خودش می خواهد تا برایش آینه نصب کند!
قد این خانم حدود ۱۵۶ سانتی متر است و از همسر ۱۸۹ سانتی متری خودش می خواهد تا برایش آینه نصب کند!
همسر این آقا تی شرت او را درون مایکروفر گذاشته تا سریع تر خشک شود.
همسر این آقا تی شرت او را درون مایکروفر گذاشته تا سریع تر خشک شود.
نامزد این آقا این عکس را برای او فرستاده و پرسیده که: آیا این کابل HDMI است؟
نامزد این آقا این عکس را برای او فرستاده و پرسیده که: آیا این کابل HDMI است؟

مطالب مرتبط
دیجیاتو
یک نظر

ورود