۵ معمای چالش‌برانگیز برای کسانی که مدعی هستند چشمان تیزبینی دارند

۵ معمای چالش‌برانگیز برای کسانی که مدعی هستند چشمان تیزبینی دارند

برخی از دزدان دریایی معتقدند که گوشواره نقش مثبتی در بینایی فرد دارد! اما آیا این افراد که مدعی تیزبین بودن هستند می‌توانند معماهایی که در زیر انتخاب کرده‌ایم را حل کنند؟

در زیر ۵ معما آورده شده که به دقت و نکته‌سنجی بسیار زیادی نیاز دارد. اگر بتوانید هر ۵ چیستان تصویری پایین را حل کنید می‌توانید بگویید که چشمانتان مثل عقاب تیزبین است و می‌توانید کوچک‌ترین جزئیات را در هر تصویر و منظره‌ای تشخیص دهید.

۱- کدام یک از سوراخ‌های کلید به کلید موجود در تصویر تعلق دارد؟

معما

۲- کدام سایه برای بابانوئل است؟

معما

۳- چه چیزی یا چه کسی در پشت این خطوط پنهان شده است؟

معمای تصویری

۴- کدام مربع باید در جای علامت سوال قرار بگیرد؟

معما

۵- گزینه‌ای که به این سبد تعلق ندارد را پیدا کنید.

معما

.

.

.

پاسخ

.

.

.

دیجیاتو
بدون نظر

ورود