چند معمای تصویری سرگرم کننده که به دقت زیادی نیاز دارند

چند معمای تصویری سرگرم کننده که به دقت زیادی نیاز دارند

حل معما همراه با دوستان همیشه کار جالب و سرگرم کننده ای است. پس دست به کار شوید؛ دور هم جمع شوید و از حل این معماهای سرگرم کننده لذت ببرید. اگر هوش و دقت زیادی داشته باشید هر معما بیشتر از یک دقیقه وقت تان را نخواهد گرفت. در اینجا کیفیت به اندازه ی کمیت اهمیت دارد، به عبارتی دیگر، برنده کسی خواهد بود که در کوتاه ترین زمان، بیشترین جواب صحیح را داشته باشد. جواب معماها هم در انتهای مطلب قرار گرفته.

۱- در تصویر زیر چند مربع وجود دارد؟

معمای تصویری سرگرم کننده

۲- چند پنج ضلعی در این تصویر می توانید پیدا کنید؟

۳- سه تا از چوب کبریت ها را طوری جا به جا کنید که چهار مثلث هم اندازه به دست بیاید.

۴- دو راه پیدا کنید تا با جا به جا کردن دو تا از چوب کبریت ها بتوانید یک مربع درست کنید.

۵- در تصویر زیر چند مربع می توانید پیدا کنید؟

۶-  چند مثلث در تصویر زیر می بینید؟

۷- در این تصویر چند مربع دیده می شود؟

۸- چند مثلث می توانید در این تصویر پیدا کنید؟

۹- چند مربع در تصویر زیر می بینید؟

۱۰- دو تا از چوب کبریت ها را طوری جا به جا کنید که سه مثلث به دست بیاید.

۱۱- حرف C را در تصویر زیر پیدا کنید.

۱۲- آیا می توانید رنگ متفاوت را تشخیص دهید؟

۱۳- حرفی که با بقیه فرق می کند را پیدا کنید.

۱۴- آیا می توانید تصویری که با بقیه متفاوت است را پیدا کنید؟

۱۵- حرف انگلیسی ای که در این تصویر پنهان شده را می توانید پیدا کنید؟

۱۶- چند دایره به رنگ مربع در تصویر زیر وجود دارد؟

۱۷- عدد ۹ را در تصویر پایین پیدا کنید.

۱۸- حرف F را می توانید در این تصویر پیدا کنید؟

۱۹- کدام ستاره رنگ روشن تری دارد؟

۲۰- کدام شکل بزرگ تر است؟ A یا B ؟

۲۱- کدام حرف انگلیسی در تصویر زیر پنهان شده؟

۲۲- عددی که در این تصویر پنهان شده را می توانید پیدا کنید؟

۲۳- سه حرف انگلیسی پنهان شده در تصویر پایین را پیدا کنید.

۲۴- چند نفر در اینجا چادر زده اند؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای شماره ۱ : هفت مربع

جواب معمای شماره  ۲ : دوازده پنج‎ضلعی

جواب معمای شماره ۳

جواب معمای شماره ۴

جواب معمای شماره ۵ : یازده مربع

جواب معمای شماره ۶ : هشت مثلث

جواب معمای شماره ۷ : ده مربع

جواب معمای شماره ۸ : شش مثلث

جواب معمای شماره ۹ : ده مربع

جواب معمای شماره ۱۰

جواب معمای شماره ۱۱

جواب معمای شماره ۱۲

جواب معمای شماره ۱۳

جواب معمای شماره ۱۴

جواب معمای شماره ۱۵ : حرف E

جواب معمای شماره ۱۶ : نه دایره

جواب معمای شماره ۱۷

جواب معمای شماره ۱۸

جواب معمای شماره ۱۹ : ستاره ی سمت راست

جواب معمای شماره ۲۰ : هر دو شکل هم اندازه هستند

جواب معمای شماره ۲۱ : حرف L

جواب معمای شماره ۲۲ : عدد دو انگلیسی

جواب معمای شماره ۲۳ : کلمه ی RED

جواب معمای شماره ۲۴ : چهار نفر (هم لیست نفرات ۴ نفر را نشان می دهد، هم ظروف غذاخوری ۴ عدد هستند.)

منبع: brightside ، brightside
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
یک نظر

ورود

  • ... اسفند ۲, ۱۴۰۰

    عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی