۵ دلیل علمی و منطقی برای اینکه آلمان نازی نمی توانست برنده جنگ جهانی دوم باشد

۵ دلیل علمی و منطقی برای اینکه آلمان نازی نمی توانست برنده جنگ جهانی دوم باشد

در تاریخ، روایت جنگ جهانی دوم به خوبی مورد بحث قرار گرفته و تعریف شده است. بعد از رسیدن به قدرت در آلمان، آدولف هیتلر اقدام به ضمیمه کردن اتریش و منطقه سودِتِنلند در شمال جمهوری چک به خاک خود کرده و دولت های بریتانیا و فرانسه قول دادند در صورتی که هیتلر بخواهد برنامه فضای حیاتی خود را به سمت شرق گسترش دهد به کمک لهستان خواهند آمد. نویل چمبرلین، نخست وزیر وقت بریتانیا، اطمینان پیدا کرده بود که هیتلر از قلمرو کنونی اش کاملاً راضی بوده و قصد کشورگشایی بیشتری ندارد، موضوعی که بعدها مشخص شد حقیقت نداشته است. در ادامه اتحاد جماهیر شوروی با امضای معاهده مولوتف-ریبنتروپ در سال ۱۹۳۹ جهانیان را شوکه کرد، معاهده ای که صلح بین دو کشور آلمان و شوروی را اعلام کرده و راه را برای تقسیم لهستان بین دو کشور هموار می ساخت.

در نهایت هیتلر طی عملیاتی بزرگ به نام بارباروسا به خاک شوروی حمله کرد و بسیاری بر این باورند که اگر این حمله رخ نمی داد آلمان بازنده جنگ جهانی دوم نمی شد.

این اقدام با دخالت فرانسه و بریتانیا مواجه شده و در عمل جنگ جهانی دوم آغاز گردید. در نهایت هیتلر بر خلاف معاهده عدم حمله به خاک یکدیگر که با شوروی بسته بود، طی عملیاتی بزرگ به نام بارباروسا به خاک این کشور حمله کرد که نتایج فاجعه باری در پی داشت. بسیاری بر این باورند که اگر این حمله رخ نمی داد آلمان نازی بازنده جنگ جهانی دوم نمی بود. بسیاری در مورد عوامل بازنده شدن آلمان در جنگ جهانی دوم صحبت کرده اند و برخی نیز از سناریوهایی سخن گفته اند که در صورت وقوع آن ها، آلمان برنده این جنگ خانمانسوز بود. اما واقعیت چیز دیگری است. هر چند در صورتی که تصمیمات متفاوتی گرفته می شد ممکن بود که جنگ جهانی دوم طولانی تر شود اما با شرایطی که در زمان جنگ حکمفرما بود، امکان نداشت که آلمان نازی بتواند بر طرف مقابل خود در جنگ جهانی دوم غلبه کند.

در نهایت هیتلر طی عملیاتی بزرگ به نام بارباروسا به خاک شوروی حمله کرد و بسیاری بر این باورند که اگر این حمله رخ نمی داد آلمان بازنده جنگ جهانی دوم نمی شد.

۵- نفت

اگر چه اکنون به عنوان عامل اصلی در جنگ های چند دهه اخیر شناخته می شود اما به غیر از روایت های تاریخدانان، بسیاری نقش بزرگ نفت و نیاز به آن را در جنگ جهانی دوم نادیده می گیرند. به منظور تسهیل گسترش سریع امپراطوری نازی در اروپا، هیتلر و هم پیمانانش به مقدار غیرقابل تصوری از نفت نیاز داشتند. بدون منابع کافی نفتی، بخش های زرهی که شرق و غرب را در جریان جنگ جهانی دوم با موفقیتی بی سابقه درنوردیده بودند به سرعت زمینگیر می شدند و آلمان منابع طبیعی برای حل این معضل را نداشت. با در نظر داشتن این موضوع، هیتلر می دانست از همان مراحل اولیه جنگ می دانست که به منابع قابل توجه طلای سیاه نیاز دارد.

حتی زمانی که معاهده شبه صلح آلمان- شوروی برقرار بوده و دو کشور در سال ۱۹۳۹ برای تقسیم کردن لهستان به توافق رسیده بودند، هیتلر به خوبی از کمبود شدید نفت در کشورش آگاه بوده و به خوبی می دانست که امکان ادامه جنگی بزرگ در مقیاس جنگ جهانی دوم بدون دسترسی به یک منبع بزرگ نفتی غیرممکن خواهد بود. این مهم ترین دلیلی بود که هیتلر را به حمله به اتحاد جماهیر شوروی واداشت. ممانعت بریتانیا از عبور کشتی های تجاری و نفتکش ها دول محور را از منابع حیاتی مورد نیازش محروم کرده بود و اگر حمله به شوروی بیش از این عقب انداخته می شد، آلمان نازی منابع نفتی لازم برای ادامه پیشروی هایش را نداشت. همین موضوع نیز باعث شده بود تا هیتلر آن همه بر تصرف شهر استالینگراد اصرار داشته باشد.

اگر چه تصرف شهری که نام دیکتاتور وقت شوروی را بر خود داشت ضربه روحی سنگینی برای سربازان روس و دلگرمی و تبلیغات بزرگی برای نازی ها و سربازانشان بود اما چیزی که آن سوی شهر وجود داشت مهم تر بود: منطقه پر از نفت قفقاز که جایزه واقعی بود که پیشوای نازی با حمله به شوروی و شهر استالینگراد به دنبال آن بود. با شکست خوردن عملیات بارباروسا که قرار بود عملیاتی بسیار سریع و نابود کننده باشد، ورق جنگ به سرعت به ضرر آلمان بازگشته و علیرغم اینکه آلمانی ها همچنان برای مدتی توانستند جنگ را ادامه دهند اما فرصت رسیدن به هر نوع پیروزی، پس از شکست در استالینگراد به طور کلی برای آلمانی ها از بین رفت.

در نهایت هیتلر طی عملیاتی بزرگ به نام بارباروسا به خاک شوروی حمله کرد و بسیاری بر این باورند که اگر این حمله رخ نمی داد آلمان بازنده جنگ جهانی دوم نمی شد.

۴- اتحاد جماهیر شوروی

شاید اضافه کردن نام اتحاد جماهیر شوروی به فهرست دلایل محتمل بودن شکست آلمان نازی در جنگ جهانی دوم از همان ابتدا، کمی بی ربط و کم اهمیت باشد. منظور این است که اگر چه قربانی کردن های بی حد و حصر ابرقدرت کمونیستی نقش کلیدی در متوقف کردن پیشروی های نازی ها و تسلط آن ها بر قاره اروپا داشت اما باید به این نکته نیز اشاره کرد که حتی اگر اتفاقات آنطور که رخ دادند به وقوع نمی پیوستند نیز استالین و هم پیمانانش تا پایان دست از مبارزه بر نمی داشتند. این موضوع ما را به بحثی جالب وارد می کند در مورد اینکه چگونه آلمان نازی می توانست برنده جنگ باشد که پاسخ آن از نظر بسیاری از افراد، انجام ندادن عملیات بارباروسا است.

مشکل این عقیده این است که باور به آن مستلزم داشتن درکی نامناسب از انگیزه های ایدئولوژیکی تصمیم گیری های هیتلر در معاهده صلح با شوروی در سال ۱۹۳۹ مبنی بر جلوگیری از جنگ بین دو قدرت است. هیتلر مفاهیم یهودیت و بلشویسم را جدایی ناپذیر دانسته و به شدت از هر دوی آن ها تنفر داشت، و این بدان معناست که درگیری با اتحاد جماهیر شوروی چیزی بود که از دید رهبر نازی ارجحیت ایدئولوژیکی داشت. در حالی که نبرد با نیروهای متفق در غرب به خاطر مخالفت و ممانعتشان بر سر راه تحقق جاه طلبی های قلمروگستری هیتلر ضروری بود، حمله به شوروی اما هدف نهایی رهبر نازی ها بود. از این رو در شرایطی که ذخایر نفتی رژیم هیتلر برای تامین نیازهای قلمرو در حال گسترش رایش ناکافی بود، تصمیم برای حمله به شوروی یک گام غلط و اشتباه استراتژیک نبود زیرا از همان روزهای اول جنگ نیز برای آن برنامه ریزی شده بود.

بسیاری از محققان روسی نیز بر این باور بودند که هیتلر تنها کسی نبوده که می خواسته معاهده صلح را زیر پا بگذارد و استالین نیز برای حمله به آلمان در تابستان ۱۹۴۱ برنامه ریزی کرده بود، و بدین ترتیب حمله به شوروی یک اقدام پیشدستانه از جانب آلمانی ها بوده است. اگر این باور درست باشد، بدین معناست که در هر صورت، رویارویی کمونیسم در برابر فاشیستم در شرق اروپا رخ می داد.

در نهایت هیتلر طی عملیاتی بزرگ به نام بارباروسا به خاک شوروی حمله کرد و بسیاری بر این باورند که اگر این حمله رخ نمی داد آلمان بازنده جنگ جهانی دوم نمی شد.

۳- نیروی دریایی و هوایی سلطنتی بریتانیا

اگر چه نیروهای اعزامی بریتانیایی در مراحل اولیه جنگ جهانی دوم متحمل شکست سنگینی شده و در عملیات دانکرک وادار به عقب نشینی به بریتانیا شدند، اما نیروی دریایی این کشور همچنان قدرتمندترین نیروی دریایی اروپا در جریان جنگ جهانی دوم باقی ماند. در واقع می خواهیم بگوییم بی دلیل نیست که در ترانه ها می گویند بریتانیا بر امواج حکمرانی می کند. وقتی در مورد سناریوهایی که آلمان را برنده جنگ جهانی دوم می ساخت صحبت می کنیم، برخی می گویند در صورتی که نیروهای هیتلر با متوقف نکردن پیشروی هایشان به سمت سواحل فرانسه در ۲۴ می ۱۹۴۰ که می توانست به جلوگیری از تخلیه نیروهای بریتانیایی از ساحل دانکرک منتهی شود می توانست نیروی زمینی بریتانیا را از کار بیندازد.

برخی دیگر اما ادعا می کنند که اگر آلمان ها پس از تخلیه نیروهای بریتانیایی در دانکرک، در جریان عملیات شیر دریایی به پیشروی خود ادامه می دادند و در سپتامبر ۱۹۴۰ به بریتانیا حمله می کردند می توانستند نبرد در جبهه غربی را با پیروزی کامل به پایان رسانده و بدین ترتیب تمرکز اصلی خود را روی جبهه شرقی و شکست اتحاد جماهیر شوروی می گذاشتند. مشکل با چنین طرز تفکری این است که حتی اگر نیروهای آلمانی دو کار فوق را انجام می دادند نیز پیروزی بر بریتانیا فاصله زیادی با محقق شدن داشت. برای پشتیبانی از یک حمله به خاک اصلی بریتانیا، نیروی دریایی آلمان باید بر عبور از کانال های دریایی منطقه برای عبور نیروهای و تجهیزات کنترل کامل می داشت. این موضوع به دلیل قدرت نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا در اوایل جنگ ممکن نبود که باعث می شد موفقیت عملیات آبی خاکی نیروهای آلمانی غیرمحتمل باشد.

برخی نظریه پردازان ادعا کرده اند که کنترل دریایی روی کانال انگلیس برای اینکار ضروری بوده و آلمان ها می توانستند از هوا و از طریق نیروهای چترباز به خاک اصلی بریتانیا حمله کنند. اما نازی ها در جریان نبرد بریتانیا نیز نتوانستند کنترل حریم هوایی بریتانیا را بدست بگیرند و حتی اگر موفق به این مهم می شدند نیز موثر بودن تلاش برای به تصرف درآوردن یک قلمرو از طریق یک عملیات تماماً هلی بورن بر اساس تجربیاتی که بعدها توسط خود متقفین در کرت و آرنهم بدست آمد بسیار محدود و غیرمحتمل بود.

در نهایت هیتلر طی عملیاتی بزرگ به نام بارباروسا به خاک شوروی حمله کرد و بسیاری بر این باورند که اگر این حمله رخ نمی داد آلمان بازنده جنگ جهانی دوم نمی شد.

۲- متحدان آلمان

اگر جنگ جهانی دوم را به اندازه یک دعوای کافه ای کوچک ساده کنید، می توان گفت که آلمان نازی در نبردها و شرایط حساس و مهم توسط دوستانش مورد حمایت مناسب و کافی قرار نگرفت. در حالی که نازی ها از قبل حامیان و همچنین حریفان متعددی در این کافه یافته بودند، دردسرهای آنان زمانی چند برابر شد که امپراطوری ژاپن تصمیم گرفت به بزرگ جثه ترین شخص در داخل کافه مشتی بازنده بزند و آن حمله به پرل هاربر بود. همزمان ایتالیای فاشیست در نگه داشتن خود در این رقابت با مشکل مواجه شده بود. آلمان نازی هیچگاه از جنگ جهانی دوم سالم بیرون نیاید. همانطور که از قبل به آن اشاره کردیم، فکر توسعه فضای حیاتی و حذف ایدئولوژی کمونیسم در شرق از قبل ذهن هیتلر را به خود مشغول کرده و تا آن زمان سعی کرده بود که از نبرد با بریتانیا و البته ایالات متحده خودداری کرده یا دستکم آن را به تعویق بیندازد.

اما بعد از بمباران بندر پرل هاربر، ورود عمو سام به این دعوای کافه ای اجتناب ناپذیر شده بود. ناگهان آلمان نازی نه تنها در آستانه تبدیل شدن به اولین تمدن پس از مغول ها قرار گرفت که روسیه را فتح می کند بلکه اکنون می بایست بدون کمکی قابل توجه از طرف هم پیمانانش در دو جبهه بجنگد. هیتلر سعی کرد ژاپنی ها را متقاعد به حمله به اتحاد جماهیر شوروی کند تا روس ها را نیز وادار نماید که شرایطی مشابه داشت و در دو جبهه بجنگند اما ژاپنی ها این خواسته هیتلر را نپذیرفته و بدین ترتیب دول متحد هر کدام درگیر نبردهای جداگانه خود باقی ماندند در حالی که هیچ کدام نمی توانست به دیگری کمک کند. در جنگی که سراسر جهان را در بر گرفته بود، آلمان خود را در جنگی علیه امپراطوری ها و ابرقدرت هایی یافت که تسلط و قدرت آن ها به تمامی قاره های قابل سکونت کشیده شده بود و بار جنگ در جبهه های متعدد بدون حمایت و کمک متحدان برای رژیم فاشیست آلمان غیرقابل تحمل بود.

در نهایت هیتلر طی عملیاتی بزرگ به نام بارباروسا به خاک شوروی حمله کرد و بسیاری بر این باورند که اگر این حمله رخ نمی داد آلمان بازنده جنگ جهانی دوم نمی شد.

۱- نیروی انسانی

یکی از مهم ترین و پذیرفته شده ترین دلایل برای اینکه آلمان هیچگاه نمی توانست برنده جنگ جهانی دوم باشد کمبود نیروی انسانی بود. زمانی که دول محور خود را در دو جبهه یافتند، نبرد فرسایشی آغاز شده و همانند بحث کمبود ذخایر نفتی که به آن اشاره شد، آلمان تعداد محدود و مشخصی از سربازان داشته و نبردهای سخت و پرهزینه در جبهه شرقی به کمبود فزاینده و شدید سرباز در سال های پایانی جنگ جهانی دوم شد. از بسیاری از جهات، بخش اولیه حمله نیروهای آلمانی بسیار موفقیت آمیز بود زیرا در مدت زمان نسبتاً اندکی بخش های قابل توجهی از قلمرو این کشور را تسخیر کرده و در زمینه نیروی انسانی و تجهیزات زرهی شکست های سنگینی به طرف مقابل وارد کردند.

با این وجود، حتی اگر هیتلر در عقب راندن صفوف دفاعی روس ها در استالینگراد نیز موفق می بود، مقدار قابل توجه سربازانی که برای ادامه عملیات تهاجمی و همچنین تداوم کنترل بر سرزمین های تسخیر شده لازم بود باعث می شد که ارتش محدود آلمان در پهنه های وسیعی از خاک شوروی کشیده شده و این موضوع در شرایطی که نیروهای آلمانی در جبهه های مختلفی در حال نبرد بودند، توان ارتش این کشور برای ادامه نبرد را محدود ساخته و پیروزی را ناممکن سازد. با پیوستن ایالات متحده به این منازعه، چیزی که در ابتدا غیرمحتمل به نظر می رسید به کلی غیرممکن شد.

اگر چه هیتلر گفته بود که به باور او نبرد با ابرقدرت ها برای او اجتناب ناپذیر بوده است، باز شدن جبهه های نبرد در نقاط دیگر برای ارتشی که از قبل در یک نبرد فرسایشی بیرحمانه در شرق گرفتار شده بود فاجعه بار از کار درآمد. به همین دلیل بود که در ماه های پایانی جنگ، و به ویژه در جریان نبرد برلین، نیروهای باقیمانده ارتش آلمان از سربازان بسیار جوان و سالخورده ای تشکیل شده بود که به دلیل مرگ، اسارت و فروپاشی اکثریت نازی های در سن جنگ، وادار به پیوستن به صفوف اندک مدافعان آلمانی شده بودند.

بیشتر بخوانید: ۱۰۰ حقیقت شوکه کننده و باورنکردنی در مورد جنگ جهانی دوم [قسمت سوم-پایانی]

منبع: whatculture
مطالب مرتبط
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
۱۸ نظر

ورود

 • haMan فروردین ۲۵, ۱۳۹۹

  کمی تحقیقات رو بیشتر میکردید بد نبود
  ۱. تمام نفت دنیا توی قفقاز نیست در اون زمان حوضه های نفتی کشف شده هنوز هم توی خاورمیانه بوده جنگ المان با فرانسه و انگلیس توی افریقا برای نفت مصر و لیبی قطعا مهم تر از جنگ با شوری بوده دلیل حمله المان به شوروی نفت نبوده
  ۲. المان از همون اول هم نمیخواست جنگ رو شروع کنه اگه همچین برنامه ای داشت دلیلی نبود که هیتلر نفر دوم حکومت رودولف هس رو برای مذاکره به انگلیس بفرسته و اونها هم هس رو گروگان بگیرن
  ۳.نیروی هوایی و دریایی المان توی تاریخ پیشرو بودن اولین های تاریخ بودن
  اولین قایق تندرو اولین هواپیما جت
  اولین موشک بالستیک …
  و خیلی دیگه از تکنولوژی های جنگی دیگه
  زیردریایی های المان تا سال ۴۲ ۴۳ حرف اول رو توی دنیا میزدن
  نقطه ضعف لوفت وافه سرعت بیشتر هواپیماهاش نسبت به دشمن بوده مثلا مسرشمیت ام ای ۲۶۲ و هورتن ۲۲۹ بهترین های وقت خودشون بودن اولین ها
  ۴.مورد مهم که گفتید فقط متحدانش بوده اگر ژاپن به امریکا حمله نمیکرد حتی وضعیت جنگ متفاوت تر بود با ورود امریکا به جنگ انگلیس تونست نجات پیدا کنه
  ۵. کسی که تونسته توی ۲ هفته و ۴هفته هلند . بلژیک . فرانسه رو بگیره با برنامه
  نمیتونسته جلوی عقب نشینی انگلیسی ها رو توی دانکرک بگیره
  قطعا چیزی که فاتحان جنگ میگن درست نیست
  ۵.لطف کنید علاوه بر سخنرانی های چاپلین سخنرانی های کاراکتر اصلی رو هم گوش بدید ببینید همون خونخوار عالم بشریت هیلتر چی میگه
  و ممنون میشم تفاوت قائل بشید بین نازیست و فاشیست دوتا تفکر کاملا متفاوت هست
  خسته نباشید

  • behnambigboss2 فروردین ۲۵, ۱۳۹۹

   دمت گرم که خیلی چیزها رو روشن کردی
   خیلی ها فکر میکنن که هیتلر شیطان مطلق بود و اون اول جنگ رو شروع کرد
   در حالی که با اون همه پیشرفت از خداش بود که صلح برقرار بمونه…

   • milad فروردین ۲۵, ۱۳۹۹

    مشکل اینه یه قومی یه کشوری یه مذهبی همه چی رو برا خودش میخواد. دنیا ۳۰۰ کشور مختلفه. یکی میاد میگه اگه ۲۹۹ کشور دیگه نابود بشه به صلح میرسیم چون تنها خودمون باقی میمونیم.
    یکی دیگه میاد همینو میگه. صلح دوستی هیتلر همین بود نه چیز دیگه. امریکا میگه همه مثل همیم باهم زندیگ کنیم
    المان اون موقع میگفت نه ما اریایی هستیم بهتریم همه چی واس ماس بقیه یا نوکر ما بشن یا میکشیمشون.
    اینکه تو ایران اکثر مردم موافق المان هیتلری بودن این اریایی بودن هستش. اما ایا میدونین اصلا اریا کجا هست و کجا بود؟ زمان هیتلر اصلا ژنتیک نبود. تازه چهل سال بعدش دنیا با مفهوم ژنتیک اشنا شدن. زمان هیتلر با خطکش و این چیزا اندازه میگرفتن و بعدم یه سر به قدمت مردم شناسی اون منطقه میزدن میگفتن این اریاییه این یکی نیست. حتی به ژاپنیها میگفتن اریایی افتخاری.

    اما تو قرن ۲۱ و سال ۲۰۲۰ و طی بحران کرونا اکثر این مردم که تا قبلش خودشونو اریایی میدونستن به نقشه های ژنتیک کشورا سر زدن و دیدن با کشورایی مثل عمان یمن یونان ایتالیا جنوب اسپانیا بیشتر اشتراک ژنتیکی دارن تا مثلا المان. المانها ژرمن و اریای هستن. ایتالیاییها و اسپانیاییها رومی . کلا دو خانواده جدا هستن. نمیشه مثلا من هم رومی باشم هم ژرمن.
    اینو بگم اشتراک ژنتیکی مردم ایران به صورت کلی یعنی چه غرب چه شرق چه جنوب چه شمال با عربها خیلی خیلی بالاتر بود تا مثلا المان. یعنی اگه از عرب جماعت بدت میاد باید بدونی ژنتیک عرب تو بدنت خیلی خیلی بالاست
    به لینک زیر برین
    https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:Median_Empire.jpg

    میبینین اریا اصلا تو ایران امروزی قرار نداشته. اریا زمان امپراطوری مادها تو قلب افغانستان بوده. با مناطق افغانستان اشنا نیستم ولی تو ایران خیلی از افغانیا رو دیدم و اگه توجه کنین خیلیاشون شبیه المانیان. و حتی یادمه روزنامه های اونور ابی نوشته بودن
    تنها دلیل اینکه مردم اینقدر با هیتلر و نازی که اساس حکومتش نابودی غیر اریایی بود همینه. اکثرا فکر میکنن ما اریایی هستیم و چون هیتلر اریایی بود پس باید ازش حمایت کنیم حالا هرغلطی که کرد اشکال نداره. برام عجیبه چرا تو ایران هیچ ارگانی با این چیزا مقابله نمیکنه؟
    و من یکی خدا رو شکر میکنم هیتلر شکست خورد. چون شاید اون موقع یه حالی میداد ما رو از مرگ و کوره های ادم سوزی معاف میکرد. اما بعد اومدن علم ژنتیک میدیدن ما اریایی نیستیم و مطمئنم هممونو مینداخت تو کوره ادمسوزی و اتاق گاز و بعدم مجانی و بدونه زحمت صاحب منابع غنی نفت و معادن میشد.
    یکی از عاداتی که همه بهش تاکید کردن همین خوشخیالی و تو رویا زندگی مردم بوده.

    • sina فروردین ۲۶, ۱۳۹۹

     برعکس الان امریکا دنبال مستعمرس نا آلمان اون زمان. آلمان تو جنگ جهانی اول ۱۳ درصد از کشورشو از دست داد فق میخواست اونارو بگیره.شروع کننده جنگ نه آلمان بوده بلکه خود لهستان تنورشو داغ کرد با انگلیس.درضمن هیتلر کسی بود که اکثرا تو آلمان عاشقش بودن حتی مقامات بالا رده که چند جناهی بودن به جای اینکه باهم جروبحث کنن تلاش میکردن خودشونو واسه هیتلر اثبات کنن. و اعتمادشو جلب کنن. نه مثل امریکای الان که دو حزب ولی ولشون کنی همدگرو تیکه پاره میکنن.اون زمان یه جیزی که واسشون اهمیت داشت داشت شکوفایی کل کشور بود. که موفق هم بودن درصد کمی .موشک ساترن ۵ که امریکا برای اولین بار با اون پاشو گذاش رو ماه. طراح و مدیر ارشدش پروفسور ورنره، همون کسی که موشک V2 رو واسه جنگ ساخت

    • sina فروردین ۲۶, ۱۳۹۹

     آلمان اون زمان خدای تکنولوژی بود .نمیگم کشورای دگه هیچی نداشتن . ولی آلمان چن سروگردن از بقیشون بالاتر بود از لحاظ تکنولوژی ، که حتی خود امریکیاییا و روسیا وقتی اومدن خاک آلمان.خودشون اذعان کردن که ما از لحاظ تکنولوژی چند مرحله از آلمان عقب تریم بخصوص تکنولوژی موشکی حدود ۳۰ ۴۰ سال عقب تر بودن. آلمان نازی تو پیشرفت تکنولوژی امروزی ما دخیله. شاید اگه جنگ ادامه پیدا میکرد یا آلمان پیروز میشد دنیای ما از لحاظ تکنولوژی تو یه جایگاه دیگه بود.

    • haMan فروردین ۲۶, ۱۳۹۹

     فقط میتونم بگم متاسف براتون
     فقط چنتا کلمه میگم اگر وقت کردید در بارش یه سری چیزها بخونید
     من ۱ سال از عمرم رو گذاشتم در باره ج ج ۲ تحقیق کردم و اخرش فهمیدم هیچی ازش نمیفهمم چون کاملا دارن دروغ میگن همه چی دروغه

     استالین.ج ج اول. قرارداد ورسای . سوداگران فاجعه اثر نورمن فنکل اشتاین . درسدن . ژرژ گارودی . روبر فریسون . تعداد خودکشی زنان المانی بعد از پایان جنگ . اروگاه های کار اجباری روسیه .

     و در اخر هم بهتون بگم اگر فکر میکنید نازی های نژاد پرست بودن
     قطعا مطمئن باشید که هیچ چیزی نمیدونید
     المان نازی
     سرباز یهودی ، عرب ، شرق اسیا نه صرفا ژاپن و افریقایی داشته
     تفاوتی بین نژاد پرستی و ملی گرایی هست
     هنوز هم میگم هیچ چیزی نمیفهمم اما قطعا شما هم دارید اشتباه میکنید

    • وطن تیر ۱۸, ۱۴۰۱

     بیا پایین بابا…تو جنگ جهانی مردم ما از متفقین ضربه خوردن …اون قحطی بزرگی که انگلیس ایجاد کرد و نصف جمعیتمون به فنا رفت …متفقین همیشه دشمن ما بودن …و ما در طول سی صد سال گذشته تماما از این دولت ضربه خوردیم …غیرت داشته باش یکم…و به کوری چشم تو من به آریایی بودنم افتخار میکنم…هرچند که ملاک برتری انسانیته اما هیچوقت یه وطن فروش خودباخته ی غرب زده رو تحمل نمیکنم

  • رضا فروردین ۲۵, ۱۳۹۹

   منم موافقم باهات. دانکرک میتونست کار انگلیسو تموم کنه ولی برای اینکه آدم نکشه بهشون حمله نکرد. ولی همون انگلیس آخر کار زد برلین رو بمباران کرد کلی انسان رو کشت با این که همه میدونستن جنگ تموم شده آلمان شکست خورده.
   ای کاش آلمان پیروز می شد. ما هم الان اوضاع بهتری داشتیم به مراتب.
   البته یه چیزو بعضیا اشتباه میگیرن اروپای اون زمان هشمون به دنبال مستعمره بودن. جنگ جهانی هم سر اون مستعمره ها بود. هیتلر میخواست سهمشو بگیره .

  • sina فروردین ۲۵, ۱۳۹۹

   ایول داری حرف حقو زدی .منم تا اونجایی که مطالعه کردم اوکی هستش حرفات.یه زیر دریایی تو نروژ غرق شد که بعدا فهمیدن هیچ زیردریایی تا اون حد سرعتش بالا نبود. الان هم آلمان از نظر زیردریایی برتره نمونش زیردریایی دلفین.

  • صالح بهمن ۶, ۱۴۰۰

   نظر نوشتید یا کتاب نوشتید؟
   داخل ۴ تا جمله خلاصه توضیح بدید دیگه

 • Ali فروردین ۲۵, ۱۳۹۹

  به نظر من یکی از دلایل خیلی مهمی که بهش اشاره نکردید این بود ،که سیستم رمزنگاری که المان ها با اون اطلاعاتشون رو رد و بدل میکردن توسط انگلیسی ها باز شد و از قبل میدونستند که المان ها به کجا و کی میخوان حمله کنند

 • arash آذر ۲۴, ۱۳۹۹

  حالا که دنیا دست دشمن های هیتلر افتاده مگه جای قشنگیه.مگه بعد از جنگ جهانی دیگه هیچ جنگی رخ نداد؟جنگ ویتنام٬جنگ کره٬جنگ انگلیس و ارژانتین٬جنگ افغانستان٬جنگ عراق و…. نکنه اینا هم تقصیر هیتلربوده تاریخ را فاتحان می نویسند حالا فاتحان کی هستند یه مشت انگل

  • Shadow خرداد ۲۰, ۱۴۰۰

   دقیقاً!! آفرین… درست حرفی رو زدی که من میخواستم بزنم..

 • جلاد مرگ بهمن ۱۵, ۱۳۹۹

  دوست عزیز تو این‌مقاله فرمودین که اگر المان نازی به شوروی حمله نمیکرد و عملیات بارباروسا انجام نمیشد ممکن بود المان شکست نخوره!!اما تو خیلی از اسناد محرمانه که برای هیتلر ارسال شده بود مشخص شد استالین قصد کشور گشایی در جبهه غربی ینی المان رو در سر داره و اگه این حمله رو نمیکرد قاعدتا شوروی به المان نازی یورش میبرد!!هیلتر در جنگ اروپا تنها بود و ایتالیا قدرت زیادی نداشت که بتونه حمایتش کنه بجز عده محدودی از نیروهای فاشیست اسپانیا و… بهرحال به نظر من هیتلر برنده شد و بازنده اصلی جنگ دیگران بودند!!و بعد از هفت دهه مشخص شد کی برحق بوده…

 • Reinhard فروردین ۵, ۱۴۰۰

  هر پنج دلیل شما و توضیحات آن اشتباه و غیره عقلانی است … صرف نظر از روند تاریخی یک حادثه، تنها دلیل شکست آلمان نازی در جنگ فقط کار هایی بود که نباید میشد و کار هایی که باید انجام میشد!!!
  یکی از اشتباهات آلمان ها حمله هوایی به انگلستان بجای نفوذ به خاک اصلی اش بود.
  دو اشتباه بزرگ یکی در نبرد استالینگراد و دوم در نبرد کورسک بودند که عدم عقب نشینی تاکتیکی و توجه بیش از حد در استالینگراد و نیز اتلاف بیش از حد وقت در حمله به کورسک چراکه در طی آماده سازی بیش از حد حمله، روس ها زمان کافی برای رویارویی و سنگربندی را بدست آوردند.
  یکی دیگر از اشتباهات فاحش آلمان ها، تصمیمات خودسرانه و لجوجانه پیشوا بود و گرفتن ابتکار عمل از دست فرماندهان.

 • ابوذر فروردین ۳۱, ۱۴۰۰

  دوستان شما همتون نظراتی میدهید که در کل نمی توان به ان در دید میدان سیاسی جنگی نگاه کرد و در حقیقت میدان. نبرد فرق بسیار دارد بع این چند نکته توجه کنید .. یک هیتلر به درستی حمله کرده بود و از قدرت ارتش خود و نظامی ماشین جنگی خود می دانست که فاتع هر جنگی میشود چون اطلاعات کافی از دیکر کشور ها داشت اما اینکه چرا هیتلر شکست خورد فقط سه تا دلیل اصلی وجود دارد که در کتاب نبرد من و یا دشمن پشت دروازه نیز به همانها اشاره شده اینکه اروپا زیر پای نازی ها لح شده بود و به طرف شوروی پیشروی کرد دقیقا درست بود نقشه تا اینجا بدرستی بود اما دو ارتش بزرگ یعنی ارتش ششم و ارتش چهارم این ارتش کل بدنه نازی محصوب میشد که هنگام پیشروی به طرف استالینگراد اشتباه اول هیتلر ارتش ششم که سخت در جنگ استالینکراد بود و نیروی کمکی به چون ارتش چعارم داشت که استالینگراد را تصرف کند ارتش چهارم را از ارتش ششم جدا کرد و روانه ی قفقاز کرد در صورتی که هنوز در استالینگراد صفحه ی جنگ به نفع المان برنگشته بود این یک اشتباه هیتلر دومین اشتباهش این بود که لشکر ششم و چهارم به جای اینکه خود مسکو که اون زمان تمام فرماندهان در انجا قرار داشت و مقرهای فرماندهی یعنی خود استالین عوض اینکه مسیر جنگ را به سمت پایتخت ببرد که مشخص است اگر در کشوری پایتخت سقوط کند اتوماتیک وار تمار کشور سقوط می کند هیتلر رو همان ذهن شخصی خود پافشاری برای شهر بی فایده ای مانند استالینگراد می کرد که روز بع روز نیروهای شوروی بیشتر میشد و نیروهای المانی کمتر و سوم اینکه هیتلر هنوز در کشوری که فتح ان بسیار دشوار بود فایق نیامده بود که به امریکا که تازه نفس ایستاده بود تماشا می کرد و مثل بید به خودش می لرزید به ناچار به امریکا اعلان جنگ‌ داد درصورتی که اون اشتباه نشعت گرفته از ژاپن بی عرضه ای ان زمان بود عوض اینکه با خاسته ای هیتلر موافقت کند و به کمک هیتلر بیاد و کار روسیه را یکسره کنند و دیگر تمام دنیا را می توانستند فتح کنند ژاپن خاسته یک اشتباه بزرگی کرد که مجبورا هیتلر نیز بل اجبار وارد جنگ با امریکا شد که انگلیس نجات پیدا کرد و هیتلر دیگز توان رزمش به پاین ترین حد ممکن رسید زیرا در استالینگراد ارتش ششم با یک صدو شصد هزار نیروی ویژه که شش ماه در جنگ استالینگراد دیگرا توانش از دست رفته بود و ژنرال هالدر مستقیما به هیتلر گفت صریعا باید عقب نشینی کنیم وگر نه کل ارتش نابود خواهد شد در صورتی که هیتلر در جای گرم و نرم نشسته بود همچنان به ژنرال هالدر گفت اگر یک سرباز و افسر المانی یک قدم عقب نشینی کند اعدام خاهد شد و در همان هماها نیز سرمای سیبری به طرف عرزهای پاین شوروی وارد امد که دماسنج گاها سی درجه زیر صفر را نشان میداد که روسها با ان سرما اشنایی دیرینه داشت اما المانها شش ماه به دور از وطن و خانواده و سرمای طاقت فرسا که حتی تانکها و توپها نیز از کار افتادند یعنی موقع شلیک بخاطر هوای بسیار شدید لوله توپها و تانکها منفجر میشدند و رزم سنگین ارتش المان عملا غیر فعال شد و راه را برای پیروزی روسها هموار ساخت وژنرال هالدر با اون همه نیروی قدرتمندش که در اروپا فاتع تمام جنگها بود دستهایشان را بالا بردند و تسلیم روسها شدند بعد از شکست ارتش ششم و فاصله بین ارتش چهارم نیز به تنهای در دشت سرد روسیه گرفتار شد و قبل از رسیدن به اهداف توسط روسها نابود شد و اینجا بود که ارتش ششم و ارتش چهاروم از همدیکه به دستور هیتلر جدا شده بودند همان دو ارتش کل بدنه ای نازی ها بود و جدایی این دو ارتش از هم کلید نابودی تمام عیار المان را رقم زد البته اشتباه ژاپن را نیز نباید نادیده گرفت که عملا اشتباع ژاپن در باطلاق هیتلر را نیز به پاین می کشید عوض اینکه چارپایه ای زیر پایش باشد عوض کمک کردن زیر پاشو زد این عامل ها باعث شدند هم المان شکست بخورد و هم ژاپن ولی در ان زمان دنیا باید قبول کند که هیچ کشوری بع تنهایی قادر به مقابله با المان را نداشت تمام ..

 • بابک اردیبهشت ۵, ۱۴۰۰

  جالبه علارغم این دلایل که به نظرم کار محققان میباشد بعضی ها فقط به خاطر دشمنی با انگلیسی ها و همینطور اینکه هیتلر توهم نژادبرتر داشت و فکر میکنند حس سمپاتی با اون باید داشته باشند مدام از روهایشون و اینکه هیتلر میتوانست این و آن را شکست بدهد صحبت میکردند واقعیت اینه این توهم نژاد برتر با فطرت انسان سازکار نیست و دیر یا زود همه متوجه میشدند نمیشد با همه نژادها که در واقع یک نژاد هم بیشتر نیست و آنهم نژاد انسان مبارزه کنند و شکست خواهند خورد. الان هم میشد این و به راحتی فهمید ثانیا همان انگلستان مخترع رادار و هواپیماهای آنها هیچگاه نبرد و به آلمان نباختند در اوایل جنگ لشکر انگلستان بدلیل دور بودن از مبارزه نا آماده و آشفته بود و لی بعدش خود را ترمیم کرد هیمنطور واقعا خنده داره که فکر کنید آلمان انگلستان را با چندتا چتر باز فتح میکرد یادمان نرورد خود هیتلر عاشق تمدن انگلستان بود کافی است دلایل پرواز هس معاون هیتلر به اسکاتلند را بخوانید و ببنید که چگونه هیتلر و همین هس عاشق آداب و نظم انگلیسی ها بودند . به هر حال در سایر کشورهایی که هیتلر هم اشغال میکرد شورش هایی زیادی بوجود می آمد و نمیتواست با این همه کشورها بجنگد و دیر یا زود شکست میخورد این که واقعیت است

 • hosein asheghe hitler دی ۲۱, ۱۴۰۰

  پشوا هیتلر بهترین و بی نظیر ترین و افسانه ای ترین پیشوا در کل تاریخ جهان بوده و هست همتایی هیچ وقت نداشته ندارد و نخواهد داشت همه ی اونایی که از هیتلر بد میگن و تحقیرش میکن و مقصر جنگ و به نوعی اونو کم میکنن و پشت سرش حرف میزنن همونا دشمناش هستن چه تو ایران چه تو خارج یا دنیا هیتلر دشمنان فوق العاده زیادی داشت و یکی دیگه از دلایل اصلی شکست آلمان نازی خیانت و لو دادن و به گروه دیگه ای پیوستن افسران و حتی سربازان آلمانی بود که باعث شکست آلمان تو جنگ شده بود و جوری بود که بعضی از آلمانی ها شیفته ی روس ها شده و خیانت کرده و حتی با آنها ازدواج کرده و با اونا همکاری میکردن این دلیل مهم ترین دلایل عدم موفقیت آلمان تو جنگ بود و روس ها بیشترین تلاش خود رو در جهت دریافت و خام کردن سربازان و افسران و نیروهای آلمانی کردند و یکی دیگه از دلایل عدم موفقیت آلمان حمله زمستانی سرد و کشنده سیبری بود که در این نبرد بیشترین نیرو های آلمانی بر اثر سرما و بوران جان خودشون رو از دست دادن و این یکی از بزرگترین اشتباهات نیرو های آلمانی بود و کمبود سربازان آلمانی هم درست بود و پشتیبانی شون کمکاری میکرد و آلمان ها بایست راه بی حریف شدن در پیش میگرفتن که هیچ کشوری حریف شون نشه و برای جنگ راه هایی بایست می اندیشیدن که مو لای درزش نره و اگه از روش محاصره دایره ای استفاده میکردن قطعا پیروز میشدن و راه رو برای شوروی و آمریکای لعنتی میبستن و سلاح های غیر قابل مهار بیشتری از طرف دشمن میساختن که فقط انفجار رخ بده و موضع فوق العاده زیادی ازدشمن رو از بین ببره و نفرات و نیرو های زیادی رو قتل عام کنه و به ادوات جنگی دشمن خسارت بیشماری وارد کنن از هوا و زمین دشمن رو زمین گیر کنن و برای اینکار ها نیازمند مغزمتفکر و فکر اساسی بودند که خیلی کم پیدا میشد و من به شخصه آرزوم این بود که آلمان و متحدین پیروز و برنده جنگ میشدن و پیشوا هیتلر به هدف والای خودش میرسید و شاهد روزگار فوقالعاده زیبا و پیشرفته و عالی بودیم که واقعا افسوس و حیف که چنین چیزی رخ نداد و امیدوارم ریشه ی نجس یهود از دنیا کنده بشه و حتی یدونه یهود تو دنیا نباشه و یدونه کمونیست و شوروی و آمریکای شیطان با خاک یکسان بشن.