چند معمای تصویری که تیزبین‌ترین چشم‌ها هم قادر به حلشان نیست

چند معمای تصویری که تیزبین‌ترین چشم‌ها هم قادر به حلشان نیست

یک هنرمند مجارستانی به نام گرگلی دوداس معماهایی ترسیم می کند که در آن ها چیزهای مختلفی را پنهان می کند، از قلب های کوچک گرفته تا تخم مرغ ها و خرس ها و گربه ها. دوداس این معماها را در وبسایت خودش منتشر می کند و یک کتاب هم منتشر کرده. این معماهای بامزه هم برای بچه ها سرگرم کننده هستند هم برای بزرگترها. در واقع حل آن ها به چشمان تیزبینی نیاز دارد. با این معماهای تصویری دقت خود را محک بزنید و ببینید چقدر طول می کشد تا آن چیز مورد نظر را در تصویر پیدا کنید. جواب معماها هم در انتهای مطلب آمده.

۱- می توانید قلبی که بین این فیل های دوست داشتنی پنهان شده را پیدا کنید؟

معمای تصویری به همراه جواب

۲- یک توپ فوتبال بین این پانداها پنهان شده. می توانید پیدایش کنید؟

۳- خرگوشی که بین این گربه های بامزه پنهان شده را پیدا کنید.

۴- این خرگوش ها دنبال تخم مرغ رنگی ای می گردند که میان گل های لاله پنهان شده. کمک شان کنید آن را پیدا کنند.

۵- ماهی ای که کف اقیانوس پنهان شده را می توانید پیدا کنید؟

۶- می توانید خرس قطبی ای که بین این ارواح بامزه پنهان شده را پیدا کنید؟

۷- شبدر چهار برگی که در این تصویر وجود دارد را پیدا کنید.

۸- یک گربه میان این جغدها پنهان شده. پیدایش کنید.

۹- در این تصویر یک مارشمالو وجود دارد. می توانید پیدایش کنید؟

۱۰- می توانید تخم مرغی که بین خرگوش ها است را پیدا کنید؟

۱۱- قلبی که بین این حلزون ها پنهان شده را پیدا کنید.

۱۲- بابانوئل کلاهش را گم کرده. آن را برایش پیدا کنید.

۱۳- روحی که بین این اسکلت ها پنهان شده را می توانید پیدا کنید؟

۱۴- کدام زرافه جفت ندارد؟ (راهنمایی: به طرح بدن زرافه ها دقت کنید.)

۱۵- می توانید خرسی که بین گوزن ها پنهان شده را پیدا کنید؟

۱۶- ماهی ای که در این تصویر پنهان شده کجا است؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای شماره ۱

جواب معمای شماره ۲

جواب معمای شماره ۳

جواب معمای شماره ۴

جواب معمای شماره ۵

جواب معمای شماره ۶

جواب معمای شماره ۷

جواب معمای شماره ۸

جواب معمای شماره ۹

جواب معمای شماره ۱۰

جواب معمای شماره ۱۱

جواب معمای شماره ۱۲

جواب معمای شماره ۱۳

جواب معمای شماره ۱۴

جواب معمای شماره ۱۵

جواب معمای شماره ۱۶

منبع: brightside
مطالب مرتبط
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
۲ نظر

ورود