یک نظر
ranimania

پازل هایی که عکس در آنها نهفته شده از جمله بهترین راه ها برای تست مهارت های بینایی هستند. این معماها معمولا حاوی حروف، عکس یا ارقام پنهان در خود هستند که به شیوه ای استادانه در پس زمینه یا الگوهای موجود در تصویر مخفی شده اند و چشم ها و مغز باید ابتدا آنها را از یکدیگر جدا کنند تا موفق به تشخیص شان شوند.

در ادامه این مطلب ۱۰ تصویر را می بینید که هر کدام چیزی را در خود پنهان کرده اند.

۱- هر سه عدد را در تصویر می بینید؟

۲- کدامیک از ارقام زیر را در تصویر می بینید؟

۳- آیا عدد را به صورت کامل می بینید؟

۴- چه کلمه ای در تصویر نوشته شده است؟

۵- در تصویر زیر چه عبارتی نوشته شده است؟

۶- چه کلمه ای در تصویر نوشته شده است؟

۷- عدد را می بینید؟

۸- چه حیوانی در عکس پنهان شده است؟

۹- میتوانید عدد مخفی را حدس بزنید؟

۱۰- می توانید کلمه را بخوانید؟

پاسخ ها

۱- ۸۰۹

۲- ۶۴۸

۳- ۵۳۷

۴- Frog

۵- Word

۶- See

۷- ۸۴۷

۸- Cat (گربه)

۹- ۶۲۷

۱۰- Rock

ranimania
یک نظر

ورود