معما: اختلاف میان این ۱۳ عکس با تصاویر مشابه شان را پیدا کنید

معما: اختلاف میان این ۱۳ عکس با تصاویر مشابه شان را پیدا کنید

تحقیقات نشان می دهند که اینترنت توجه انسان امروزی را انتخابی تر کرده است؛ به این معنا که در فضای مجازی ذهن انسان در معرض انبوهی از سوژه های جذاب قرار می گیرد اما صرفا روی مواردی تمرکز می کند که برایش اهمیت دارند. با این مقدار خوراک فکری که هر روزه در اختیار ذهن شما قرار می گیرد، ممکن است این تصور در شما به وجود بیاید که مغزتان حافظه بصری خوبی دارد و توجهش به جزئیات بالاست. پس اجازه دهید با هم این توانایی ها را اندازه بگیریم.

۱- آیا میتوانید تفاوت را پیدا کنید؟

۲- اختلاف این دو عکس در چیست؟

۳- کدام آیکون با بقیه فرق دارد؟

۴- این دو هتل یک تفاوت جزئی با هم دارند. آن تفاوت چیست؟

۵- کدام کودک با بقیه فرق دارد؟

۶- فرق این دو عکس در چیست؟

۷- یک خانه با بقیه فرق دارد. آن کدام است؟

۸- یکی از اموجی ها با دیگری متفاوت است. پیدایش کنید؟

۹- یکی از این خوراکی ها کم شده. آن را پیدا کنید؟

۱۰- یکی از آیکون ها در تصویر دوم نیست. توانستید آن را پیدا کنید؟

۱۱- فرق این دو زرافه با هم چیست؟

۱۲- گلی که با بقیه فرق دارد را پیدا کنید؟

۱۳- تفاوت این دو عکس در چیست؟

پاسخ ها

شماره یک

شماره دو

شماره سه

شماره چهار

شماره پنج

شماره شش

شماره هفت

شماره هشت

شماره نه

شماره ۱۰

شماره یازده

شماره دوازده

شماره سیزده

منبع: brightside
مطالب مرتبط
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
دیجیاتو
بدون نظر

ورود