چند معمای تصویری جذاب برای سنجش هوش و قدرت استدلال شما

چند معمای تصویری جذاب برای سنجش هوش و قدرت استدلال شما

معماهای تصویری گستره ی توجه ما و توانایی ما در توجه به جزئیات کوچک را افزایش می دهند یا به بیان دیگر توانایی مشاهده را در ما ارتقا می دهند. و اگر این معماهای تصویری با چالش های استدلالی همراه باشند، ترکیب بسیار خوبی برای پرورش ذهن و قدرت استدلال ما از آب درمی آید.

با چند معمای چالش برانگیز همراه باشید. جواب معماها در انتهای مطلب آمده است.

معمای شماره یک

۴ تا از چوب کبریت ها را طوری حذف کنید که فقط ۵ مربع باقی بماند.

معمای تصویری

معمای شماره دو

۲ تا از چوب کبریت ها را طوری جا به جا کنید که گیلاس بیرون جام قرار بگیرد.

معمای شماره سه

۲ تا از چوب کبریت ها را طوری جا به جا کنید که این حیوان به پشت نگاه کند.

معمای شماره چهار

با اضافه کردن یک چوب کبریت این معادله ی ریاضی را تصحیح کنید.

معمای شماره پنج

۳ تا از چوب کبریت ها را طوری جا به جا کنید که جهت چنگال های خرچنگ برعکس حالا که رو به بالا است، رو به پایین قرار گیرد.

معمای شماره شش

۳ تا از چوب کبریت ها را طوری جا به جا کنید که از این شکل مارپیچ ۲ مربع به دست آید.

معمای شماره هفت

این ۳ چوب کبریت را بدون شکستن شان تبدیل به ۶ کنید.

معمای شماره هشت

۴ تا از چوب کبریت ها را طوری جا به جا کنید که از ۲ مربع فعلی، ۳ مربع به دست آید.

معمای شماره نه

۳ تا از چوب کبریت ها را طوری جا به جا کنید که ۳ مثلث هم اندازه به دست آید.

معمای شماره ده

با جا به جا کردن یکی از چوب کبریت ها این معادله ی ریاضی را تصحیح کنید.

معمای شماره یازده

۳ تا از چوب کبریت ها را طوری جا به جا کنید که این شمع تبدیل به یک کلاه شود.

معمای شماره دوازده

با جا به جا کردن ۲ تا چوب کبریت ها از عدد فعلی که ۵۰۰۸ است، بزرگ ترین عدد ممکن را بسازید.

معمای شماره سیزده

۵ تا از چوب کبریت ها را طوری جا به جا کنید که این ترازو به تعادل برسد.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای شماره یک

جواب معمای شماره دو

جواب معمای شماره سه

جواب معمای شماره چهار

جواب معمای شماره پنج


جواب معمای شماره شش

جواب معمای شماره هفت

جواب معمای شماره هشت

جواب معمای شماره نه

جواب معمای شماره ده

جواب معمای شماره یازده

جواب معمای شماره دوازده

جواب معمای شماره سیزده

منبع: brightside
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
دیجیاتو
بدون نظر

ورود