چند معمای تصویری که قدرت بینایی تان را می سنجند

چند معمای تصویری که قدرت بینایی تان را می سنجند

وقتی چشم هایمان را تنگ می کنیم تا چیزی را بفهمیم در عین حال ذهن مان را هم به کار می گیریم. این کار برای ذهن ما که پیوسته به تمرین نیاز دارد مفید است. هر چه باشد مغز ما مثل ماهیچه های بدن مان است و نیاز به تمرین و پرورش دارد تا به درستی کار کند.

در ادامه چند معمای تصویری برای شما آماده کرده ایم که قدرت بینایی تان را می سنجند.

جواب معماها هم در انتهای مطلب آمده است.

معمای شماره ۱

مثلث درون تصویر را می بینید؟

معمای شماره ۲

یک مربع در تصویر زیر پنهان شده. می توانید پیدایش کنید؟

معمای شماره ۳

دایره ای که در تصویر زیر است را می بینید؟

معمای شماره ۴

مستطیل درون تصویر زیر را پیدا کنید.

معمای شماره ۵

لوزی درون تصویر را پیدا کنید.

معمای شماره ۶

شکل بیضی را می بینید؟

معمای شماره ۷

استوانه ی درون تصویر را پیدا کنید.

معمای شماره ۸

یک شکل پنج ضلعی در تصویر زیر پنهان شده. می توانید آن را ببینید؟

معمای شماره ۹

یک ستاره ی نامنظم در این تصویر وجود دارد. آن را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۰

در این تصویر یک مربع و یک دایره وجود دارد. آن ها را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۱

لوزی و ستاره ی نامنظمی که در تصویر زیر هست را می توانید پیدا کنید؟

معمای شماره ۱۲

یک بیضی و یک مستطیل در این تصویر هست. آن ها را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۳

اگر بتوانید ستاره ی نامنظم و دایره ای که در تصویر زیر پنهان شده را پیدا کنید یعنی بینایی خیلی قوی ای دارد.

معمای شماره ۱۴

یک بیضی و یک مثلث در این تصویر پنهان شده که پیدا کردن آن ها واقعاً دشوار است. می توانید آن ها را پیدا کنید؟

معمای شماره ۱۵

یک پنج ضلعی نامنظم و یک مربع در این تصویر پنهان شده. اگر بتوانید آن ها را پیدا کنید باید به قدرت بینایی تان افتخار کنید.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای شماره ۱

جواب معمای شماره ۲

جواب معمای شماره ۳

جواب معمای شماره ۴

جواب معمای شماره ۵

جواب معمای شماره ۶

جواب معمای شماره ۷

جواب معمای شماره ۸

جواب معمای شماره ۹

جواب معمای شماره ۱۰

جواب معمای شماره ۱۱

جواب معمای شماره ۱۲

جواب معمای شماره ۱۳

جواب معمای شماره ۱۴

جواب معمای شماره ۱۵

منبع: brightside
۲ نظر

ورود

  • علیرضا دی ۷, ۱۳۹۹

    اینا زیاد سخت نبود. سخت از اینا پیدا کردن یک شیء خاص توی یک بافت بهم ریخته هست که قبلا ازش کار کردید.

  • .. خرداد ۲۸, ۱۴۰۱

    خیلی ساده بودن