انتشارات کلاغ سپید در بانک کتاب آنلاین بیستک

انتشارات کلاغ سپید در بانک کتاب آنلاین بیستک

سلب مسئولیت: روزیاتو صرفا نمایش‌دهنده این متن تبلیغاتی است و تحریریه مسئولیتی درباره محتوای آن ندارد.

با توجه به احساس نیاز در زمینه کتاب‌های کمک درسی، انتشارات کلاغ سپید کار خود را در سال ۱۳۸۹ در زمینه چاپ کتاب کار برای پایه‌های اول، دوم و سوم راهنمایی آغاز کرد.  بعد از تغییر نظام آموزشی از حالت ۵- ۳ -۴  به شکل نظام جدید فعلی یعنی ۶-۶  کلاغ سپید به تالیف کتاب‌های کار در مقطع دبستان نیز اقدام نمود.

در حال حاضر در این انتشارات برای کلیه مقاطع تحصیلی کتاب‌های کمک درسی در ۶ مجموعه تالیف شده و برای خرید کتاب کمک درسی در دسترس است.  این شش مجموعه عبارتند از:

 1. مجموعه کتاب‌های شاه کلید: برای سه مقطع دبستان، متوسطه یک و متوسطه دو با پاسخ کامل به تمرین‌های مندرج در کتاب‌های درسی
 2. مجموعه کتابهای شاهکار: کتاب کار و نمونه آزمون‌های استاندارد
 3. مجموعه کتاب‌های چهل قدم: تدریس گام به گام مفاهیم درسی برای سه مقطع دبستان، متوسطه یک و متوسطه دو
 4. مجموعه کتاب‌های لی لی پوت: مختص مقطع متوسطه دوم تحلیل تست‌های ۴ گزینه‌ای
 5. مجموعه کتاب‌های توربوجت: برای مقاطع متوسطه اول و متوسطه دوم آموزش در قالب تست‌های ۲ گزینه‌ای
 6. مجموعه دفتر‌های کمک آموزشی

در این بحث قصد داریم به معرفی بیشتر مجموعه کتاب‌های شاهکار و مجموعه کتاب‌های توربوجت از انتشارات کلاغ سپید بپردازیم.

کاربردی شدن مطالب علمی و درسی در نظام جدید آموزشی و عدم اتکای نظام ارزشیابی به محفوظات  دانش آموز، سبب شده تا کتاب های کار جای خود را در بین دانش آموزان به خوبی باز کنند. مجموعه کتاب‌های شاهکار در دو دسته بندی جدا یکی برای مقطع پیش دبستانی تا سوم دبستان و دیگری برای مقاطع چهارم دبستان تا پایه نهم متوسطه اول طراحی شده‌اند.  همزمان فیلم های آموزشی متعددی توسط اپلیکیشن کلاغ سپید بر اساس مباحث کتاب‌های درسی و به صورت درس به درس به صورت مکمل در کنار کتاب‌ها ارائه می‌شود.

کتاب شاهکار کلاغ سپید

کتاب‌های ارائه شده برای پیش دبستانی، اول، دوم و سوم دبستان به شرح زیر هستند:

 • کتاب آمادگی برای نوشتن پیش دبستانی شاهکار کلاغ سپید
 • کتاب علوم پیش دبستانی شاهکار کلاغ سپید
 • کتاب ریاضی و هوش پیش دبستانی شاهکار کلاغ سپید
 • کتاب زبان آموزی پیش دبستانی شاهکار کلاغ سپید

در پایه اول دبستان:

 • کتاب املای اول شاهکار کلاغ سپید
 • کتاب فارسی اول شاهکار کلاغ سپید
 • کتاب ریاضی اول شاهکار کلاغ سپید
 • کتاب جامع اول جلد ۱ شاهکار کلاغ سپید
 • کتاب جامع اول جلد ۲ شاهکار کلاغ سپید

در پایه دوم دبستان:

 • کتاب املای دوم شاهکار کلاغ سپید
 • کتاب فارسی دوم شاهکار کلاغ سپید
 • کتاب ریاضی دوم شاهکار کلاغ سپید
 • کتاب علوم دوم شاهکار کلاغ سپید

در پایه سوم دبستان:

 • کتاب علوم سوم شاهکار کلاغ سپید
 • کتاب فارسی سوم شاهکار کلاغ سپید
 • کتاب ریاضی سوم شاهکار کلاغ سپید

دسته بندی دوم در سری کتاب‌های شاهکار چهارم تا نهم است. این سری کتاب‌ها از دو بخش تشکیل شده‌اند که بخش اول کتاب کار، شامل نمونه سوالات بدون پاسخ به همراه درسنامه های مفصل و آزمون‌های بدون پاسخ است و بخش دوم با نام شاهکار امتحانی، سوالات مهم و پرتکرار امتحانی به صورت درس به درس  با پاسخنامه های تشریحی و همچنین نمونه سوالات امتحانی پایانی نوبت های اول و دوم با پاسخنامه آن‌ها ارائه شده است.

در پایه چهارم دبستان:

 • کتاب علوم چهارم شاهکار کلاغ سپید
 • کتاب ریاضیچهارم شاهکار کلاغ سپید
 • کتاب فارسی چهارم شاهکار کلاغ سپید

کتاب‌های ارائه شده برای پایه پنجم دبستان شامل:

 • کتاب ریاضی پنجم شاهکار کلاغ سپید
 • کتاب فارسی پنجم شاهکار کلاغ سپید
 • کتاب علوم پنجم شاهکار کلاغ سپید

کتاب‌های ارائه شده برای پایه ششم یعنی آخرین پایه مقطع دبستان شامل:

 • کتاب فارسی ششم شاهکار کلاغ سپید
 • کتاب علوم ششم شاهکار کلاغ سپید
 • کتاب ریاضی ششم شاهکار کلاغ سپید

در ادامه کتاب‌های دسته بندی دوم کتاب‌های پایه‌های هفتم، هشتم و نهم در مقطع متوسطه اول عبارتند از:

کتاب‌های ارائه شده برای پایه هفتم:

 • کتاب علوم هفتم شاهکار کلاغ سپید
 • کتاب زبان انگلیسی هفتم شاهکار کلاغ سپید
 • کتاب فارسی هفتم شاهکار کلاغ سپید
 • کتاب عربی هفتم شاهکار کلاغ سپید

کتاب‌های پایه هشتم شامل:

 • کتاب علوم هشتم شاهکار کلاغ سپید
 • کتاب انگلیسی هشتم شاهکار کلاغ سپید
 • کتاب عربی هشتم شاهکار کلاغ سپید
 • کتاب ریاضی هشتم شاهکار کلاغ سپید

آخرین کتاب‌های ارائه شده برای پایه نهم:

 • کتاب علوم نهم شاهکار کلاغ سپید
 • کتاب زبان انگلیسی نهم شاهکار کلاغ سپید
 • کتاب فارسی نهم شاهکار کلاغ سپید
 • کتاب عربی نهم شاهکار کلاغ سپید

در حال حاضر کتاب شاهکار، تالیفاتی برای مقطع دوم متوسطه یعنی پایه‌های دهم یازدهم و دوازدهم ارائه نکرده است.

کتاب توربوجت کلاغ سپید

مجموعه کتاب‌های توربوجت  برای مقطع متوسطه اول و متوسطه دوم یعنی  پایه های هفتم تا یازدهم گردآوری شده است. در این کتاب‌ها از شیوه های جدید برای آموزش دقیق، عمیق و جزء به جزء استفاده شده است؛ به این صورت که تعداد قابل توجهی تست های دو گزینه ای در قالب کوییزهایی  ارائه می‌شوند که هدف این تست ها، دستیابی به تکنیک مطالعه و یادگیری همراه با تکرار و مرور در بازه های زمانی مختلف است که این کار باعث فعالیت حافظه و قسمت های غیر فعال مغز می‌گردد.

 

کتاب‌های توربوجت کلاغ سپید در پایه هفتم شامل:

 • کتاب زبان انگلیسی هفتم توربوجت کلاغ سپید
 • کتاب پیام‌های آسمان هفتم توربوجت کلاغ سپید
 • کتاب قرآن هفتم توربوجت کلاغ سپید

در پایه هشتم شامل:

 • کتاب مطالعات اجتماعی هشتم توربوجت کلاغ سپید
 • کتاب پیام‌های آسمان و قرآن هشتم توربوجت کلاغ سپید

در پایه نهم، کتاب مطالعات اجتماعی نهم توربوجت کلاغ سپید منتشر شده است.

در پایه دهم:

 • کتاب واژگان و املای فارسی دهم توربوجت کلاغ سپید
 • کتاب زبان انگلیسی دهم توربوجت کلاغ سپید
 • کتاب هندسه دهم توربوجت کلاغ سپید
 • کتاب جامعه شناسی جغرافیا و تاریخ دهم انسانی توربوجت کلاغ سپید
 • کتاب زیست شناسی دهم تجربی توربوجت کلاغ سپید
 • کتاب ریاضی و آمار دهم انسانی توربوجت کلاغ سپید

کتاب‌های منتشر شده در پایه یازدهم عبارتند از:

 • کتاب روانشناسی یازدهم انسانی توربوجت کلاغ سپید
 • کتاب فیزیک یازدهم ریاضی و تجربی توربوجت کلاغ سپید
 • کتاب شیمی یازدهم ریاضی و تجربی توربوجت کلاغ سپید
 • کتاب واژگان و املای فارسی توربوجت کلاغ سپید

همچنین در بانک کتاب آنلاین بیستک، سری کتاب‌های شاهکار و توربوجت انتشارات کلاغ سپید برای آن دسته از دانش آموزانی که در پی خرید کتاب کمک درسی هستند، موجود است.

با توجه به مزایای ذکر شده برای خرید از بانک کتاب بیستک به همه دانش آموزان و پشت کنکوری‌های عزیز و سایر اهل مطالعه پیشنهاد می‌‌شود، تا از این فروشگاه کتاب اینترنتی بازدید به عمل آورید تا به سادگی هر چه تمام‌تر کتاب‌های مورد نظر خودتان را تهیه کنید و از مطالعه آن لذت ببرید. هدف ما در این بانک کتاب ایجاد سهولت بیشتر برای تهیه کتاب  توسط کتاب‌خوانان و به ویژه تهیه کتاب‌های کمک درسی و کنکور توسط دانش آموزان از انتشارات مختلف می‌باشد. در این راستا با ایجاد امکان ارسال رایگان کتاب و تخفیفات ویژه سعی نمودیم به هدف خود نزدیک شویم.

حتی اگر یک بار خرید از بانک کتاب را تجربه کنید، این روش خرید یک عادت همیشگی برای شما خواهد شد. عادتی که می توانید به یاری آن یک سبد کتاب را با یک کلیک ساده، در هر کجای ایران جلوی در خانه خود تحویل بگیرید. بانک کتاب بیستک یک فروشگاه اینترنتی کتاب و همراهی مطمئن برای دانش آموزان، دانشجویان و افراد اهل مطالعه است.

همکاران ما بعد از دریافت سفارش کتاب از شما مشتریان عزیز با در نظرگرفتن  زمان ارسال و تهیه کتاب‌های مورد نظرتان حتی از نوع کمیاب تمام سعی خود را می‌کنند که در کمترین مدت، سفارشات شما را به درب منزل آورده و تحویل دهند.

ارسال  به تمام نقاط کشور

ساعت ارسال تهران  همه روزه از ساعت ۱۶ الی  ۲۲

ارسال شهرستان با پست سفارشی ۷۲ ساعته

ارتباط با ما

برای تماس کافیست روی هرکدام از شماره‌هایی که در زیر آمده کلیک کنید ….

۰۲۱۶۶۴۱۰۰۰۰

۰۲۱۶۶۴۱۲۵۰۰

۰۹۱۲۶۴۱۲۵۰۰

مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود