معما: اجسام پنهان شده در این تصاویر را پیدا کنید

معما: اجسام پنهان شده در این تصاویر را پیدا کنید

حیوانات گاهی آنچنان در کار استتار متبحرند که تقریباً می توان گفت تشخیص آن ها بدون چشم مسلح غیر ممکن است و انگار که به ابزار خاصی برای پیدا کردن آن ها نیاز است. این مسأله در مورد بعضی اجسام هم صدق می کند که به خوبی خود را با محیط اطراف شان یکی می کنند. اما پیدا کردن هیچ یک از آن ها برای کسانی که چشمان تیزبینی دارند سخت نیست.

در ادامه چند تصویر برای شما آماده کرده ایم که باید حیوان یا شئ پنهان شده در آن ها را پیدا کنید. جواب معماها هم در انتهای مطلب آماده است.

معمای شماره ۱

در این تصویر یک سگ هست. می توانید پیدایش کنید؟

معمای شماره ۲

در این تصویر یک کش مو هست، اما شاید کمی طول بکشد تا پیدایش کنید.

معمای شماره ۳

خرگوشی که در این تصویر پنهان شده را پیدا کنید.

معمای شماره ۴

یک گیره مو در این تصویر هست. پیدایش کنید.

معمای شماره ۵

سگی که در این تصویر پنهان شده را می توانید پیدا کنید؟

معمای شماره ۶

یک گیره ی پلاستیکی در این تصویر وجود دارد. راهنما: شکل گیره مانند حرف S است.

معمای شماره ۷

گربه ای که در میان این جعبه ها پنهان شده را پیدا کنید.

معمای شماره ۸

می توانید سگی که در این تصویر پنهان شده را پیدا کنید؟

معمای شماره ۹

ببینید می توانید گوش گربه را در این تصویر پیدا کنید.

معمای شماره ۱۰

خیلی سخت نیست، اما بعضی ها نمی توانند گربه ای که در این تصویر هست را پیدا کنند. شما می توانید؟

معمای شماره ۱۱

موجود کوچکی که در این تصویر پنهان شده را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۲

پشت این پارچه چیزی می بینید؟

معمای شماره ۱۳

موجود پشمالویی که در این تصویر هست را می توانید پیدا کنید؟

معمای شماره ۱۴

ببینید می توانید سنجابی که در این تصویر وجود دارد را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۵

یک پروانه هست که جایی در این تصویر پنهان شده. می توانید پیدایش کنید؟

معمای شماره ۱۶

گربه ای که در این تصویر هست را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۷

سگی که در این تصویر هست را می بینید؟

معمای شماره ۱۸

دو مارمولک در این تصویر هست. پیدایشان کنید.

معمای شماره ۱۹

گربه ی درون این تصویر را پیدا کنید.

معمای شماره ۲۰

سنجابی که در این تصویر هست را پیدا کنید. راهنما: این سنجاب زال است.

معمای شماره ۲۱

می توانید مار درون این تصویر را پیدا کنید؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای شماره ۱

جواب معمای شماره ۲

جواب معمای شماره ۳

جواب معمای شماره ۴

جواب معمای شماره ۵

جواب معمای شماره ۶

جواب معمای شماره ۷

جواب معمای شماره ۸

جواب معمای شماره ۹

جواب معمای شماره ۱۰

جواب معمای شماره ۱۱

جواب معمای شماره ۱۲

یک گربه پشت این پارچه هست.

جواب معمای شماره ۱۳

جواب معمای شماره ۱۴

جواب معمای شماره ۱۵

جواب معمای شماره ۱۶

جواب معمای شماره ۱۷

جواب معمای شماره ۱۸

جواب معمای شماره ۱۹

جواب معمای شماره ۲۰

جواب معمای شماره ۲۱

منبع: brightside
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود