چند معمای زیرکانه برای سنجش هوش و دقت خود

چند معمای زیرکانه برای سنجش هوش و دقت خود

این معماهای زیرکانه به شما کمک می کنند قدرت استدلال منطقی خود را بسنجید. جواب معماها در انتهای مطلب آمده است.

معمای شماره ۱

وقتی یک ماشین به سمت راست می چرخد کدام چرخش حرکت نمی کند؟

معمای شماره ۲

من زنده نیستم اما ۵ تا انگشت دارم.

من چه هستم؟

معمای شماره ۳

ما جان می گیریم و جان می بخشیم. انتخاب با شما است که تلخ باشیم یا شیرین.

ما چه هستیم؟

معمای شماره ۴

اگر غذایم دهی حیاتم بخشی و اگر نوشیدنی ام دهی جانم گیری.

من چه هستم؟

معمای شماره ۵

آن کیست که نشسته حرکت می کند؟

معمای شماره ۶

آن چیست که وقتی متولد می شود پرواز می کند، وقتی زنده است می نشیند و وقتی می میرد جاری می شود؟

معمای شماره ۷

آن چیست که هنگام خشک کردن خیس می شود؟

معمای شماره ۸

آن چیست که هر چه بیشتر از آن بردارید بزرگ تر می شود؟

معمای شماره ۹

همیشه جایی بین آسمان و زمینم، دورم و هر قدر سعی کنید به من نزدیک شوید دورتر می روم.

من چه هستم؟

معمای شماره ۱۰

من فقط جایی وجود دارم که نور باشد، اما نور مستقیم مرا می کشد.

من چه هستم؟

معمای شماره ۱۱

آن چیست که بدون آنکه از گوشه ای تکان بخورد دور دنیا را می گردد؟

معمای شماره ۱۲

هر شب وظیفه ام را تعیین می کنند و همیشه هم انجامش می دهم. اما هر بار که انجامش می دهم صدایم را می برند.

من چه هستم؟

معمای شماره ۱۳

آن چیست که فقط زیاد می شود و هرگز کم نمی شود؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای شماره ۱

چرخ زاپاس

جواب معمای شماره ۲

دستکش

جواب معمای شماره ۳

کلمات

جواب معمای شماره ۴

آتش

جواب معمای شماره ۵

بازیکن شطرنج

جواب معمای شماره ۶

دانه برف

جواب معمای شماره ۷

حوله

جواب معمای شماره ۸

گودال

جواب معمای شماره ۹

افق

جواب معمای شماره ۱۰

سایه

جواب معمای شماره ۱۱

تمبر

جواب معمای شماره ۱۲

ساعت زنگ دار

جواب معمای شماره ۱۳

سن

منبع: brightside
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
دیجیاتو
بدون نظر

ورود