معما: شئ پنهان شده در تصویر را پیدا کنید

معما: شئ پنهان شده در تصویر را پیدا کنید

گاهی با یک نگاه گذرا نمی توان به همه ی چیزهایی که در یک تصویر وجود دارد پی برد. بنابراین باید وقت بیشتری صرف کنید و جزئیاتی که جلوی چشم نیستند را کشف کنید.

ما هم چند معما برایتان آماده کرده ایم که پیدا کردن اجسام پنهان شده در آن ها دقت بیشتری را می طلبد. جواب معماها هم در انتهای مطلب آمده است.

معمای شماره ۱

این شیر وقتی برای این عکس ژست گرفته بود نمی دانست یک گلدان آن دور و بر وجود دارد. شما می توانید پیدایش کنید؟

معمای شماره ۲

برای این توکان گرسنه یک سیب پیدا کنید.

معمای شماره ۳

در این تصویر یک کمربند هست. آن را پیدا کنید.

معمای شماره ۴

یک کیسه قهوه به خوبی در اینجا استتار شده. می توانید پیدایش کنید؟

معمای شماره ۵

گل رزی که در این تصویر هست را پیدا کنید.

معمای شماره ۶

این گورخر دنبال یک لیوان می گردد. به او در پیدا کردنش کمک کنید.

معمای شماره ۷

عروسک چوبی این گربه را پیدا کنید.

معمای شماره ۸

این شیر دریایی تلفن همراهش را گم کرده. آن را برایش پیدایش کنید.

معمای شماره ۹

یک قلک خوکی شکل را بین خوک های این آغل قایم کرده اند. می توانید پیدایش کنید؟

معمای شماره ۱۰

یک لیموترش در این تصویر هست. آن را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۱

این خرگوش یک گردو قایم کرده و فکر می کند ما نمی فهمیم. به او ثابت کنید که آنقدرها که فکر می کند زرنگ نیست.

معمای شماره ۱۲

این همستر بامزه عروسکش را گم کرده. می توانید آن را برایش پیدا کنید؟

معمای شماره ۱۳

گردشگر حواس پرتی دوربینش را کنار این پلنگ سیاه جا گذاشته. پیدایش کنید.

معمای شماره ۱۴

این مادیان و کره اش دنبال یک فنجان برای خوردن چای می گردند. کمک کنید پیدایش کنند.

معمای شماره ۱۵

این کانگوروها تا توپ شان پیدا نشود نمی توانند بازی شان را شروع کنند. آن را برایشان پیدا کنید.

معمای شماره ۱۶

این طاووس یادش رفته دکمه اش را کجا گذاشته. کمکش کنید آن را پیدا کند.

معمای شماره ۱۷

این اسب آبی عصبانی است چون یک نفر لاستیک هایش را نزدیک خانه ی او رها کرده. می توانید پیدایشان کنید؟

معمای شماره ۱۸

یک نفر برسش را اینجا جا گذاشته. آن را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۹

این زرافه کمی عصبی است چون هر چه می گردد کتاب هایش را پیدا نمی کند. کمکش کنید آن ها را پیدا کند.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای شماره ۱

جواب معمای شماره ۲

جواب معمای شماره ۳

جواب معمای شماره ۴

جواب معمای شماره ۵

جواب معمای شماره ۶

جواب معمای شماره ۷

جواب معمای شماره ۸

جواب معمای شماره ۹

جواب معمای شماره ۱۰

جواب معمای شماره ۱۱

جواب معمای شماره ۱۲

جواب معمای شماره ۱۳

جواب معمای شماره ۱۴

جواب معمای شماره ۱۵

جواب معمای شماره ۱۶

جواب معمای شماره ۱۷

جواب معمای شماره ۱۸

جواب معمای شماره ۱۹

منبع: brightside
مطالب مرتبط
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
دیجیاتو
بدون نظر

ورود