معما: حرف متفاوت را پیدا کنید

معما: حرف متفاوت را پیدا کنید

در همه ی تصاویر زیر یک حرف هست که با بقیه تفاوت دارد اما با زیرکی سعی کرده خود را مثل بقیه ی حرف ها جا بزند. گرچه این مسأله کمی کار پیدا کردن شان را سخت کرده اما اگر چشمان تیزبینی داشته باشید این کار بیشتر از ۱۰ ثانیه وقت تان را نمی گیرد. پس خودتان را محک بزنید و ببینید در دسته ی تیزبین ها قرار می گیرید یا نه. جواب معماها هم در انتهای مطلب آمده است.

معمای شماره ۱

معمای شماره ۲

معمای شماره ۳

معمای شماره ۴

معمای شماره ۵

معمای شماره ۶

معمای شماره ۷

معمای شماره ۸

معمای شماره ۹

معمای شماره ۱۰

معمای شماره ۱۱

معمای شماره ۱۲

معمای شماره ۱۳

معمای شماره ۱۴

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای شماره ۱

جواب معمای شماره ۲

جواب معمای شماره ۳

جواب معمای شماره ۴

جواب معمای شماره ۵

جواب معمای شماره ۶

جواب معمای شماره ۷

جواب معمای شماره ۸

جواب معمای شماره ۹

جواب معمای شماره ۱۰

جواب معمای شماره ۱۱

جواب معمای شماره ۱۲

جواب معمای شماره ۱۳

جواب معمای شماره ۱۴

منبع: brightside
مطالب مرتبط
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
یک نظر

ورود